2. KOLO - id. 1/4 pozemků ve Tvarožné, okr. Brno - venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 4298/18/MB-
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

17934773
126.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
17934773 126.000 Kč 31.3.2020 10:33:11.451039
9fc41fdd 123.000 Kč 31.3.2020 10:31:57.165101
17934773 120.000 Kč 31.3.2020 10:31:12.961243
9fc41fdd 117.000 Kč 31.3.2020 10:29:40.598762
17934773 114.000 Kč 31.3.2020 10:29:06.095745
9fc41fdd 111.000 Kč 31.3.2020 10:27:26.096868
17934773 108.000 Kč 31.3.2020 10:25:28.408424
9fc41fdd 105.000 Kč 31.3.2020 10:24:55.581375
17934773 102.000 Kč 31.3.2020 10:22:57.628081
9fc41fdd 99.000 Kč 31.3.2020 10:18:40.002974
17934773 96.000 Kč 31.3.2020 10:18:03.870327
9fc41fdd 93.000 Kč 31.3.2020 10:14:23.473559
17934773 90.000 Kč 31.3.2020 10:13:31.826783
9fc41fdd 87.000 Kč 31.3.2020 10:10:33.592402
17934773 84.000 Kč 31.3.2020 10:09:48.395716
9fc41fdd 81.000 Kč 31.3.2020 10:07:34.784525
17934773 78.000 Kč 31.3.2020 10:07:14.336642
9fc41fdd 75.000 Kč 31.3.2020 10:06:31.758490
17934773 72.000 Kč 31.3.2020 10:06:05.848099
9fc41fdd 69.000 Kč 31.3.2020 10:01:58.389965
17934773 66.000 Kč 31.3.2020 9:58:58.831958
9fc41fdd 63.000 Kč 31.3.2020 9:54:10.658113
17934773 60.000 Kč 31.3.2020 9:51:34.875970

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 4298/18/MB-
Začátek dražby31.03.2020 09:30
Konec dražby31.03.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213290/6800
Variabilní symbol429818
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/4 pozemků ve Tvarožné, okr. Brno - venkov


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tvarožná, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace