1/2 rekreační chaty v obci Malé Žernoseky, okres Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34873/13-253
Nejnižší podání 52.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

8ab83eb9
150.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8ab83eb9 150.000 Kč 7.4.2020 13:40:49.245652
58be157b 140.000 Kč 7.4.2020 13:39:08.537731
8ab83eb9 139.000 Kč 7.4.2020 13:34:42.193401
58be157b 129.000 Kč 7.4.2020 13:33:59.779569
8ab83eb9 128.000 Kč 7.4.2020 13:29:56.864822
58be157b 118.000 Kč 7.4.2020 13:29:09.015223
8ab83eb9 117.000 Kč 7.4.2020 13:23:51.485900
c332c48b 107.000 Kč 7.4.2020 13:22:37.373563
8ab83eb9 106.000 Kč 7.4.2020 13:22:31.580915
c332c48b 96.000 Kč 7.4.2020 13:22:10.924420
8ab83eb9 95.000 Kč 7.4.2020 13:21:58.701049
c332c48b 85.000 Kč 7.4.2020 13:21:55.372611
8ab83eb9 81.000 Kč 7.4.2020 13:21:09.116110
98f2d46c 71.000 Kč 7.4.2020 13:21:00.667403
c332c48b 70.000 Kč 7.4.2020 13:20:52.553258
98f2d46c 69.000 Kč 7.4.2020 13:20:41.255928
c332c48b 68.000 Kč 7.4.2020 13:20:10.215943
8ab83eb9 67.000 Kč 7.4.2020 13:20:04.190811
c332c48b 57.000 Kč 7.4.2020 13:16:08.148633
98f2d46c 56.000 Kč 7.4.2020 13:15:56.393953
c332c48b 55.000 Kč 7.4.2020 13:10:14.733791
98f2d46c 54.000 Kč 7.4.2020 13:07:13.638103
c332c48b 53.000 Kč 7.4.2020 13:06:05.856675
98f2d46c 52.000 Kč 7.4.2020 13:02:18.288479

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34873/13-253
Začátek dražby07.04.2020 13:00
Konec dražby07.04.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání52.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)78.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1334873253
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda chaty není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 391 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 17 m2 se nachází budova č.e. 95 - stavba pro rodinnou rekreaci. Pozemek je ve vlastnictví České republiky. Pozemek je celý zastavěn stavbou a je přístupný přes pozemek parc. č. 541/30, který je ve vlastnictví České republiky a přes pozemek parc. č. 574/11, který je ve vlastnictví obce Malé Žernoseky. Pozemek parc. č. St. 391 není předmětem ocenění.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem-Město, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 143/42, 415 01 Teplice, přihlásil dne 3.3.2020 pohledávky v celkové výši 1.060,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, IČ: 43876439, se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy, přihlásil dne 3.3.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 2513891, se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, přihlásil dne 5.3.2020 pohledávky v celkové výši 2.739,15 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 5.3.2020 pohledávky v celkové výši 9.135,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, právně zast. Doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D., advokátka, IČ: 63268914, se sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8, přihlásil dne 11.3.2020 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 629.699,32 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Pitambera s.r.o., IČ: 05569419, se sídlem Na Florenci 1332/23, 101 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, IČ: 63108151, AK Brož&Sokol&Novák s.r.o., Sokolská 60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 2.4.2020 pohledávky v celkové výši 92.603,41 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 72065699, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín, přihlásil dne 2.4.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 100,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Malé Žernoseky ev.č. 95, Malé Žernoseky, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace