Dražba spoluvlastnického podílu pozemku ve výši id 1/3, k. ú. Chornice

Do začátku dražby zbývá: 27 dnů 16 hodin 41 minut 21 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 03724/15-096
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 03724/15-096
Začátek dražby06.05.2020 10:00
Konec dražby06.05.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0372415
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,6 km východně od okraje zastavěné části obce Chornice. Jedná se o zemědělské pozemky tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 3 285 m2. Mezi pozemky vede koryto řeky Nectava. Pozemky jsou na východní straně ohraničené zpevněnou cestou a na západní straně železniční tratí. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3791, který je ve vlastnictví Pardubického kraje.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Chornice - obecní úřad, Jevíčská 41, 569 42 Chornice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace