dražba spoluvlastnického podílu pozemku ve výši 1/16, k. ú. Ovesná

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 3 dny 16 hodin 31 minut 51 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 10936/16-065
Nejnižší podání 9.600 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 10936/16-065
Začátek dražby12.05.2020 10:00
Konec dražby12.05.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání9.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.400 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1093616
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí v západní zastavěné části obce Ovesná. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o výměře 2 735 m2. Pozemek parc. č. 36 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní straně plotem sousedního vlastníka. Na pozemku parc. č. 36 se nacházejí listnaté porosty a keře a studna. Pozemek parc. č. 30 je na jižní straně ohraničený zpevněnou cestou. Na pozemku se nacházejí listnaté porosty a keře. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 730/1, který je ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí a zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 737/1, který je ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Ovesná, Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace