Dražba podílu 4/10 RD v obci Běhařovice okres Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 17048/14-139
Nejnižší podání 430.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

fca2230b
540.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fca2230b 540.000 Kč 1.7.2020 13:52:12.493030
c0a85a6f 535.000 Kč 1.7.2020 13:47:23.750302
f2683433 530.000 Kč 1.7.2020 13:42:49.718353
c0a85a6f 525.000 Kč 1.7.2020 13:41:02.514181
88edca38 520.000 Kč 1.7.2020 13:34:56.674161
c0a85a6f 515.000 Kč 1.7.2020 13:34:10.694374
88edca38 510.000 Kč 1.7.2020 13:33:58.011902
c0a85a6f 505.000 Kč 1.7.2020 13:25:24.869044
88edca38 500.000 Kč 1.7.2020 13:25:10.754555
c0a85a6f 470.000 Kč 1.7.2020 13:23:48.941403
fca2230b 465.000 Kč 1.7.2020 13:21:03.668068
c0a85a6f 460.000 Kč 1.7.2020 13:20:40.042653
f2683433 455.000 Kč 1.7.2020 13:16:38.262412
88edca38 450.000 Kč 1.7.2020 13:16:01.109393
c0a85a6f 445.000 Kč 1.7.2020 13:11:22.886077
1abbd3fe 440.000 Kč 1.7.2020 13:10:02.450823
88edca38 435.000 Kč 1.7.2020 13:09:57.510815
c0a85a6f 430.000 Kč 1.7.2020 13:05:36.932139

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 17048/14-139
Začátek dražby01.07.2020 13:00
Konec dražby01.07.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Stuchlová
telefon: +420 355 318 111,
veronika.stuchlova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání430.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)645.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201417048
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti 4/10 na samostatně stojícím, přízemním rodinném domě s podkrovím. Konstrukce budovy je pravděpodobně zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průměrné údržbě. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, tvoří oplocení, vedlejší stavba, stodola, přístřešek a hospodářské budovy. Součástí věcí nemovitých jsou přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, studna, zemní sklep a porosty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku věřitelé uvedení v Oznámení o přihlášených pohledávkách.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, výhradu zpětné koupě ani právo, které nepřipouští exekuci (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo ani výhrada zpětné koupě k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°59'48.4"N 16°3'18.48"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace