1/8 rodinného domu s pozemky v obci Borotín, k.ú. Borotín u Tábora, okres Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 116/09-233
Nejnižší podání 142.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

62b9a023
155.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
62b9a023 155.000 Kč 28.5.2020 13:52:23.698916
211cfe59 154.000 Kč 28.5.2020 13:51:37.265046
62b9a023 153.000 Kč 28.5.2020 13:46:52.729228
211cfe59 152.000 Kč 28.5.2020 13:46:43.174429
62b9a023 151.000 Kč 28.5.2020 13:41:49.982067
211cfe59 150.000 Kč 28.5.2020 13:40:43.500575
62b9a023 149.000 Kč 28.5.2020 13:35:55.415792
211cfe59 148.000 Kč 28.5.2020 13:34:44.978773
62b9a023 147.000 Kč 28.5.2020 13:31:25.819356
62b9a023 146.000 Kč 28.5.2020 13:31:15.809749
211cfe59 145.000 Kč 28.5.2020 13:30:24.838489
62b9a023 144.000 Kč 28.5.2020 13:28:14.695735
211cfe59 143.000 Kč 28.5.2020 13:27:48.578294
62b9a023 142.000 Kč 28.5.2020 13:21:14.914879

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 116/09-233
Začátek dražby28.05.2020 13:00
Konec dražby28.05.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání142.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)213.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0900116233
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 150 - rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení, fasádní omítka je původní - břizolit. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě se nachází zádveří, chodba, tech. místnost, WC, koupelna, komora, obývací pokoj, ložnice a pokoj. V koupelně je umístěna vana a umyvadlo. WC je samostatné. Na WC, v koupelně a kuchyni jsou keramické obklady. Podlahy jsou betonové převážně opatřeny keramickou dlažbou. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené v ocelových zárubních.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, studny a septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 36 stojí stavba pro bydlení č.p. 18. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 627 m2. Pozemek parc. č. 179 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 36 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1 550 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny ocelový plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna (kopaná 6 m), septik, fóliovník a kolna. Konstrukce kolny je zděná. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2178/1, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna, septik a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, fóliovník a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 150 - pozemky

Pozemek parc. č. 1471/1 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 575 m2, pozemek parc. č. 1471/2 je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 500 m2 a pozemek parc. č. 1484/2 je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové výměře 220 m2. Výše uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek nepravidelného podlouhlého a úzkého tvaru. Pozemky se nachází v jižní zastavěné části obce. Pozemek parc. č. 1471/1 a pozemek parc. č. 1484/2 jsou dle ÚP vedeny jako plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek parc. č. 1471/2 je dle ÚP veden jako plochy bydlení. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2236/3, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Inženýrské sítě jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JK Chaloupky Komárov s.r.o., IČ: 07185065, U Sanopzu 1910/1, Praha, zast. JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M., soudním exekutorem, Tusarova 1384/25, Praha, přihlásil dne 19.3.2020 pohledávku ve výši 62.944,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, Zdíkov 79, Stachy, přihlásil dne 19.3.2020 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha, přihlásil dne 20.5.2020 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 126.622,05 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 1.601.276,47 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Borotín, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace