13/84 bytu 2+1 v obci Pardubice, k.ú. Ohrazenice, okr. Pardubice (info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2539/19-81
Nejnižší podání 126.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

67967514
126.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67967514 [priorita 1] 126.667 Kč 28.5.2020 13:03:06.146821

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2539/19-81
Začátek dražby28.05.2020 13:00
Konec dražby28.05.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání126.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)190.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1902539081
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 13/84 bude dražen v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 2711/19 dne 28.5.2020 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Předmětná nemovitost se nachází v lokalitě "Finských domků" postavených na přelomu 40.a 50.let minulého století, v ulici Mrštíků, přístupné z průjezdní komunikace Poděbradská sítí místních komunikací. Základní občanská vybavenost je dobře dostupná. Zastávka autobusu MHD je vzdálená cca 150 m, centrum města cca 3,5km. Parkování je omezeně možné na podélných parkovacích stáních v přilehlých ulicích. Je možnost vjezdu na pozemek p.č.200/8 ze západní a severní strany.

Bytová jednotka č.75/1 (LV č.853) je dle prohlášení vlastníka o velikosti 2+1. Byt se nachází v 1.NP, sklep v 1.PP. Jedná se o dvoustranně orientovaný byt se samostatným přístupem. Dle schematu v prohlášení vlastníka jsou koupelna a WC samostatné, s orientací SZ směrem.

Bytový dům: jedná se o dvoupodlažní dřevěný dvojdům se dvěma zrcadlovými sekcemi č.p.75 a 76, postavený na pozemku p.č.st.149, situovaný podél ulice Mrštíků. Dům má mírně sedlovou střechu a je obrácený hlavním průčelím směrem na jihovýchod. Toto průčelí je otevřeno do zahrady většími okny a balkony. Severozápadní strana je opatřena malými okny. Byty mají pravděpodobně samostatné vstupy, ve 2.NP přístupné vnitřním schodištěm. Okenní rámy mají barvu bílou, dřevěný obklad fasády vytvářejí svisle skládané latě, natřené červení. Dům obsahuje dvě bytové jednotky v č.p.75 a č.p.76, jednu na podlaží. Sklepy jsou v suterénu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, Hradecká 3, Praha, přihlásil dne 21.4.2020 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, Klatovy, přihlásil dne 22.4.2020 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 27.4.2020 pohledávku ve výši 30.290,10 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel InvestCapital LTD, reg. č. C 62911 se sídlem THE HUB, TRIQ SANT´ ANDRIJA, SGN 1612 San GWANN, zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, Eliščino nábřeží 280/23, Hradec Králové, přihlásil dne 11.5.2020 pohledávku ve výši 9.093,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 12.5.2020 pohledávku ve výši 6.605,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Prosecká 851/64, Praha, přihlásil dne 15.5.2020 pohledávku ve výši 1.099,69 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 12.077,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pardubice, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace