13/84 bytu 2+1 v obci Pardubice, k.ú. Ohrazenice, okr. Pardubice (info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2711/19-80
Nejnižší podání 126.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

9cb18a73
126.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9cb18a73 [priorita 1] 126.667 Kč 28.5.2020 13:04:07.841739

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2711/19-80
Začátek dražby28.05.2020 13:00
Konec dražby28.05.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání126.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)190.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1902711080
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 13/84 bude dražen v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 2539/19 dne 28.5.2020 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Předmětná nemovitost se nachází v lokalitě "Finských domků" postavených na přelomu 40.a 50.let minulého století, v ulici Mrštíků, přístupné z průjezdní komunikace Poděbradská sítí místních komunikací. Základní občanská vybavenost je dobře dostupná. Zastávka autobusu MHD je vzdálená cca 150 m, centrum města cca 3,5km. Parkování je omezeně možné na podélných parkovacích stáních v přilehlých ulicích. Je možnost vjezdu na pozemek p.č.200/8 ze západní a severní strany.

Bytová jednotka č.75/1 (LV č.853) je dle prohlášení vlastníka o velikosti 2+1. Byt se nachází v 1.NP, sklep v 1.PP. Jedná se o dvoustranně orientovaný byt se samostatným přístupem. Dle schematu v prohlášení vlastníka jsou koupelna a WC samostatné, s orientací SZ směrem.

Bytový dům: jedná se o dvoupodlažní dřevěný dvojdům se dvěma zrcadlovými sekcemi č.p.75 a 76, postavený na pozemku p.č.st.149, situovaný podél ulice Mrštíků. Dům má mírně sedlovou střechu a je obrácený hlavním průčelím směrem na jihovýchod. Toto průčelí je otevřeno do zahrady většími okny a balkony. Severozápadní strana je opatřena malými okny. Byty mají pravděpodobně samostatné vstupy, ve 2.NP přístupné vnitřním schodištěm. Okenní rámy mají barvu bílou, dřevěný obklad fasády vytvářejí svisle skládané latě, natřené červení. Dům obsahuje dvě bytové jednotky v č.p.75 a č.p.76, jednu na podlaží. Sklepy jsou v suterénu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové, IČ: 04906241, Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, přihlásil dne 30.12.2019 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 21.4.2020 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, IČ: 43914624, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 23.4.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 68404441, Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 23.4.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 68404441, Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 23.4.2020 pohledávky v celkové výši 2.420,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 24.4.2020 pohledávky v celkové výši 10.679,60 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CREDIT INKASO s.r.o., IČ: 29084890, se sídlem Pod Všemi svatými 422/20, 301 00 Plzeň, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, pobočka Plzeň, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 27.4.2020 pohledávky v celkové výši 7.123,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 18146937, Bratislavská 73, 602 00 Brno, přihlásil dne 30.4.2020 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, přihlásil dne 12.5.2020 pohledávky v celkové výši 94.787,27 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Tesoro Reality s.r.o., IČ: 24273970, se sídlem Přelíc 27, 273 05 Přelíc, právně zast. Mgr. Janem Válkem, advokátem, IČ: 71463526, se sídlem Vítkova 247/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, přihlásil dne 27.5.2020 pohledávky v celkové výši 10.458,59 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 12.077,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Elbogen David, nar. 1.7.1974, Češkova 1240, 530 02 Pardubice." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pardubice, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace