1/20 rodinného domu v obci Zlín, okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14150/15-121
Nejnižší podání 35.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

c38886a5
94.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c38886a5 94.000 Kč 28.5.2020 14:13:11.053747
4b29c23b 93.000 Kč 28.5.2020 14:10:33.882200
c38886a5 92.000 Kč 28.5.2020 14:06:29.479973
4b29c23b 91.000 Kč 28.5.2020 14:03:53.991225
c38886a5 90.000 Kč 28.5.2020 13:59:49.034984
4b29c23b 89.000 Kč 28.5.2020 13:58:53.773915
c38886a5 88.000 Kč 28.5.2020 13:58:37.407850
4b29c23b 87.000 Kč 28.5.2020 13:56:54.313281
c38886a5 86.000 Kč 28.5.2020 13:56:12.979002
4b29c23b 85.000 Kč 28.5.2020 13:52:41.863999
c38886a5 84.000 Kč 28.5.2020 13:51:56.992435
4b29c23b 83.000 Kč 28.5.2020 13:47:53.747653
c38886a5 82.000 Kč 28.5.2020 13:47:45.711934
4b29c23b 81.000 Kč 28.5.2020 13:42:55.242133
c38886a5 80.000 Kč 28.5.2020 13:41:56.123747
4b29c23b 73.000 Kč 28.5.2020 13:41:22.777729
4b29c23b 72.000 Kč 28.5.2020 13:41:15.709205
c38886a5 71.000 Kč 28.5.2020 13:41:08.958285
4b29c23b 70.000 Kč 28.5.2020 13:40:54.695451
c38886a5 69.000 Kč 28.5.2020 13:39:29.983282
4b29c23b 68.000 Kč 28.5.2020 13:39:11.585711
c38886a5 67.000 Kč 28.5.2020 13:38:56.254023
4b29c23b 66.000 Kč 28.5.2020 13:38:01.743059
4b29c23b 65.000 Kč 28.5.2020 13:37:50.764609
c38886a5 64.000 Kč 28.5.2020 13:35:55.455580
4b29c23b 63.000 Kč 28.5.2020 13:35:16.579384
c38886a5 62.000 Kč 28.5.2020 13:34:18.053989
4b29c23b 61.000 Kč 28.5.2020 13:32:45.988933
c38886a5 60.000 Kč 28.5.2020 13:27:53.653825
4b29c23b 48.000 Kč 28.5.2020 13:27:30.468075
c38886a5 47.000 Kč 28.5.2020 13:26:45.828874
fd6df67f 46.000 Kč 28.5.2020 13:26:34.729705
c38886a5 41.000 Kč 28.5.2020 13:25:43.480970
4b29c23b 40.000 Kč 28.5.2020 13:25:22.283468
c38886a5 39.000 Kč 28.5.2020 13:25:14.690823
4b29c23b 38.000 Kč 28.5.2020 13:22:30.719075
fd6df67f 37.000 Kč 28.5.2020 13:18:54.132853
0e270bf8 36.000 Kč 28.5.2020 13:17:12.159998
4b29c23b 35.000 Kč 28.5.2020 13:05:54.860332

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14150/15-121
Začátek dražby28.05.2020 13:00
Konec dražby28.05.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání35.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)52.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.500 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1514150121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 456, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1655, v katastrálním území Zlín, obec Zlín Okres Zlín. Dům se nachází na okraji města, v zástavbě obdobných rodinných domů stáří je 83 roků, dispozičně je řešen jako přízemní nepodsklepený objekt bez využitého podkroví, v kterém je jen půdní prostor. V přízemí se nachází vstupní veranda, obývací kuchyně a 3x pokoj.

Dům je krytý stanovou střechou, s betonovými a pálenými taškami, obvodové zdivo kámen a cihla, okna dřevěná původní, fasáda štuková hladká a v části chybí, podlahy dřevěné a betonové, vytápění lokální, na pevná paliva, rozvod vody jen v části, koupelna chybí, vnitřní vybavení je minimální a silně zanedbané.

Celý objekt je v havarijním stavu, fasáda z poloviny chybí, klempířské konstrukce PZ, střecha je havarijní a silně do objektu zatéká, chybí i větší množství tašek, otvory jsou kryty plechem, interiér domu je v katastrofálním stavu, zdivo místy popraskané, podlahy dřevěné jsou již za hranicí své životnosti, el. rozvod neodpovídající dnešním předpisům, dveře a zárubně původní za hranicí životnosti. Celkově se dá konstatovat, že celý objekt je v hrozném stavu, po dlouhé roky neudržovaný, zanedbaný, je nutné provézt nákladnou opravu některých konstrukcí, jako je fasáda,
vytápění, soc zázemí a další.

Objekt je napojen na přípojku vody a el. energie.

Okolí rodinného domu je zahrada, kde se dá říci že nejsou provedeny žádné venkovní úpravy. K domu náleží dva pozemky, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada v katastrálním území Zlín.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kocanda 456, Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace