2. kolo Podíl 1/8 rodinný dům Dalešice, okres Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 17269/16/IZ
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

9c30ffb7
26.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9c30ffb7 26.000 Kč 14.7.2020 14:27:12.886914
4f0ceda1 21.000 Kč 14.7.2020 14:24:39.770952
9c30ffb7 19.000 Kč 14.7.2020 14:22:31.716022
4f0ceda1 18.000 Kč 14.7.2020 14:00:21.751119

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 17269/16/IZ
Začátek dražby14.07.2020 14:00
Konec dražby14.07.2020 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185138/6800
Variabilní symbol1726916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovitá věc představuje rodinný dům se zahradou včetně příslušných pozemků, a pozemků trvalého travního porostu. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 208 k. ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou se nachází v obci Dalešice, v okresu Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj.

Předmětná nemovitá věc je umístěna v jižní části obce Dalešice , nedaleko centra obce. Nemovitá věc je dobře dostupná z veřejné komunikace. Nejbližší autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti 100 m. Jedná se o lokalitu rodinných domů. V okolí jsou především pole a lesy.

Jedná se o samostatnou zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím, přičemž nad tímto podlažím se nachází obývané podkroví. Součástí rodinného domu je dřevěná chata a kolna, které se nachází na pozemku. Rodinný dům je umístěn přímo u úzké asfaltové komunikace.

Střecha je sedlová, okna jsou původní dřevěná. Vchod do domu je možný skrz hnědé dřevěné dveře přímo z příjezdové komunikace.


Exteriér domu tvoří bílá fasáda, která je z velké části opadaná. Objevuje se zde také plíseň, zejména ve spodní části domu. V zadní části domu fasáda zcela chybí a jsou zde pouze cihly. Celkově je exteriér stavby ve špatném stavu.


Z důvodu nesoučinnosti povinného nebylo možno zjistit stav interiéru. Je považován za standardní.Celkově je stavba ve špatném stavebně technickém stavu vyžadujícím rozsáhlejší rekonstrukci.


Pozemek, na kterém se rodinný dům nachází, je mírně svažitý a je oplocen dřevěným plotem. Vchod na pozemek je umožněn skrz kovovou branku nalevo od domu při pohledu ze silnice. Možnost parkování je přímo na pozemku vedle domu.


Oplocenou zahradu umístěnou vedle domu a za domem představují pozemky parc. č. 804, 208 a 1303. Tvoří ji listnaté stromy, keře a další travní porost. Zahrada není udržovaná.Pozemek parc. č. 806 se nachází na druhé straně komunikace naproti rodinnému domu. Představuje ho úzký pás travního porostu a pár keřů podél silnice v mírně svažitém terénu.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1)      Dne 15.11.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 49

Oprávněný: JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, Nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy

 

Pro pohledávku ve výši 7 865,- Kč

 

2)     Dne 20.11.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 52

Oprávněný:  JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

 

Pro pohledávku ve výši 7 865,- Kč

 

3)     Dne 12.12.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 60

Oprávněný:  Home Credit a.s., IČ 26978636, se sídlem v Brně, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00,

právně zastoupen JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno

 

Pro pohledávku ve výši 109.624,18 Kč

 

4)     Dne 19.12.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 64

Oprávněný:  Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov

 

Pro pohledávku ve výši 7 865,- Kč

 

5)     Dne 20.12.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 68

Oprávněný:  Bohemia Faktoring, a.s., Č: 272 42 617, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00

Právní zastoupení: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768 se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

 

Pro pohledávku ve výši:

- jistina pohledávky ve výši 32 776,34 Kč

- úrok ve výši 24 % ročně z 30 712,21 Kč od 23.11.2010 do 10.01.2018

- zákonný úrok z prodlení z 30 712,21 Kč od 23.11.2010 do 10.01.2018

- náhrada nákladů soudního řízení ve výši 15 805,80 Kč

- náklady oprávněného ve výši 5 481,30 Kč

 

6)     Dne 21.12.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 75

Oprávněný:  Město Železný Brod, IČ: 00262633, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

 

Právní zastoupení: JUDr. Milan Vašíček, MBA, advokát Lidická 710/57, 602 00 Brno

 

pohledávku I. ve výši 2.747 Kč

pohledávku II. ve výši 2.702 Kč

celkem tedy 2.747 Kč + 2.702 Kč = 5.449 Kč

 

7)     Dne 22.12.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 77

Oprávněný:  Generali Pojišťovna  se sídlem: Praha 2, Bělehradská 132  IČ: 61859869 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2866

Právní zastoupení:  JUDr. Romanem Majerem, advokátem  se sídlem se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha - Praha 4

Pro pohledávku ve výši 28 646.85,- Kč

 

8)     Dne 27.12.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 78

Oprávněný:  Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov

 

Pro pohledávku ve výši 7 865,- Kč

 

9)     Dne 05.01.2018 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 85

Oprávněný:  B2 Kapital Czech Republic s.r.o., IČ: 04191536 ( dříve věřitele MONETA Money Bank, a.s., (dříve GE Money Bank, a.s.), IČ: 25672720)

se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle

Právní zastoupení: JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem AK Brož&Sokol&Novák s.r.o., 120 00 Praha 2, Sokolská 60Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Dalešice 10, Dalešice, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace