Dražba spolu.podílu 1/2 RD v obci Krásná Lípa okres Děčín

Do začátku dražby zbývá: 2 měsíce 8 hodin 25 minut 24 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 07472/06-182
Nejnižší podání 370.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 07472/06-182
Začátek dražby09.09.2020 13:00
Konec dražby09.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Stuchlová
telefon: +420 355 318 111,
veronika.stuchlova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání370.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)555.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200607472
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na samostatně stojícím rodinném domě s obytným podkrovím a půdou. Stavebně-technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

 1. Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chomutov, se sídlem Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, s pohledávkou ve výši 8 470,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 155;

 2. JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 158;

 3. JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Znojmo, se sídlem Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo, IČ: 02975122, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 160;

 4. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, práv. zast. Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou, IČ 02162440, ev. Č. ČAK 15225, se sídlem Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, s pohledávkou ve výši 1 766,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 161;

 5. ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, práv. zast. JUDr. Petr Pečený, advokát Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer se sídlem Praha 1, Purkyňova 2, PSČ 110 00, s pohledávkou ve výši 9 157,60 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 164;

 6. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha, práv. zast. Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou, IČ 02162440, ev. Č. ČAK 15225, se sídlem Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, s pohledávkou ve výši 1 433,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 166;

 7. Mgr. Petr Micka, soudní exekutor, Exekutorský úřad v Rokycanech, se sídlem Pivovarská 257, 33701 Rokycany, s pohledávkou ve výši 8 470,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 168;

 8. Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku, se sídlem Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk, s pohledávkou ve výši 14 671,16,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 175;Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°54'42.66"N 14°30'30.89"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace