Dražba spoluvlastnického podílu ev výši id. 1/3 rodinného domu s pozemky k.ú. Držkov, okr. Jablonec nad Nisou

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 2 dny 3 hodiny 32 minut 30 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 413/19-055
Nejnižší podání 446.444 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 413/19-055
Začátek dražby06.07.2020 10:00
Konec dražby06.07.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání446.444 Kč
Výsledná cena (odhadní)669.666 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0041319
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je členitá s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dále je draženou nemovitosti soubor nezastavitelných pozemků, které jsou určeny k zemědělským účelům nebo k plnění funkcí lesa. Pozemek parc. č. 2042 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2323 m2. Pozemek parc. č. 2047 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 143 m2. Pozemek parc. č. 2049 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 12733 m2. Pozemek parc. č. 2050 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 62 m2. Pozemek parc. č. 2052/2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 461 m2. Pozemek parc. č. 2082/2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 10826 m2. Pozemky jsou nepravidelných tvarů. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 2417/2 a parc. č. 2334/2, které jsou ve vlastnickém právu obce Držkov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 01.07.2020 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Držkov 192, Držkov, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace