Dražba movitých věcí (soubor zásob)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EXD 15/20 - 1
Nejnižší podání 5.419.953 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 2

Nejvyšší podání

7b3d0ed7
5.519.953 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7b3d0ed7 5.519.953 Kč 21.7.2020 12:26:32.587977
a6db39ae 5.419.953 Kč 21.7.2020 12:00:04.301878

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby147 EXD 15/20 - 1
Začátek dražby21.07.2020 12:00
Konec dražby21.07.2020 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání5.419.953 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.399.000 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota1.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol1520
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu souboru zásob. Soubor zásob je popsán v čl. A 3.4 a v čl. B 2.3 znaleckého posudku.


Termín prohlídky

Prohlídka předmětu dražby je možná pouze po předchozí domluvě. Prohlídku je třeba předem sjednat s pracovníkem exekutorského úřadu e-mailem na adrese podatelna@eupraha5.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace