Zahrada - k.ú. Domažlice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby DD 008/2020
Nejnižší podání 465.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

badeefc5
465.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
badeefc5 465.333 Kč 1.7.2020 10:39:22.378880

KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyDD 008/2020
Začátek dražby01.07.2020 10:30
Konec dražby01.07.2020 11:00

Dražebník

Mgr. Sebastian Mach, advokát,
Sokolovská 352/215, 19000 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Sebastian Mach
mobil: +420 226 633 461
mach@advokaciejinak.cz


Nejnižší podání465.333 Kč
Cena předmětu dražby698.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota139.600 Kč
Bankovní účet dražebníka2110842371/2700
Variabilní symbol082020
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražené pozemky parc.č. 871/1 o výměře 141 m2 , parc.č. 871/3 o výměře 98 m2 , parc.č. 872/1 o výměře 3.337 m2 a parc.č. 879/2 o výměře 148 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako zahrada. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské - zahrady a sady. Na pozemcích se nacházejí okrasné dřeviny a ovocné dřeviny. Pozemky jsou částečně oploceny pletivem do ocelových sloupků. Vstup na pozemek je ocelovou brankou. Samotný pozemek je mírně svažitý. K pozemku se lze dostat bez problému po nezpevněné obecní cestě. Na pozemku se nacházejí tyto stavby: dřevěná kolna o půdorysu 3,04 x 9,43 m, přístřešek na dřevo o půdorysu 7,88 x 2,66, zahradní chatka o půdorysu 3,08 x 4,07 m, voliéra s podezdívkou 1,97 x 3,04 m. Stavby nejsou evidovány v katastru nemovitostí. Na pozemku se nachází studna. Podle informací získaných na místním šetření studna neslouží svému účelu pro ztrátu vody.


Termín prohlídky

  • Od 15.06.2020 14:00 do 15.06.2020 14:30
  • Od 24.06.2020 14:00 do 24.06.2020 14:30

Setkání účastníků proběhne před vstupem na pozemek.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dolejší Předměstí, Domažlice, okres Domažlice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace