Dražba movitých věcí (soubor nedokončené výroby)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EXD 16/20 - 1
Nejnižší podání 841.071 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

ea8b8aa3
861.071 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ea8b8aa3 861.071 Kč 21.7.2020 11:25:43.642127
8ece4707 851.071 Kč 21.7.2020 11:01:00.195648
ea8b8aa3 841.071 Kč 21.7.2020 11:00:04.513511

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby147 EXD 16/20 - 1
Začátek dražby21.07.2020 11:00
Konec dražby21.07.2020 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání841.071 Kč
Výsledná cena (odhadní)993.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol1620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu souboru nedokončené výroby. Soubor nedokončené výroby je popsán v čl. A 3.3 a v čl. B 2.2 ve znaleckém posudku. 


Termín prohlídky

Prohlídka předmětu dražby je možná pouze po předchozí domluvě. Prohlídku je třeba předem sjednat s pracovníkem exekutorského úřadu e-mailem na adrese podatelna@eupraha5.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace