RD ve Vanovicích, okr. Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12545/17/MB
Nejnižší podání 566.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

5d399d49
816.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5d399d49 816.667 Kč 17.9.2020 9:32:01.922199
aadf4ec9 806.667 Kč 17.9.2020 9:31:55.227891
5d399d49 796.667 Kč 17.9.2020 9:30:14.562287
aadf4ec9 786.667 Kč 17.9.2020 9:30:05.813612
5d399d49 736.667 Kč 17.9.2020 9:28:52.265660
aadf4ec9 726.667 Kč 17.9.2020 9:28:43.968886
5d399d49 676.667 Kč 17.9.2020 9:28:31.789024
aadf4ec9 646.667 Kč 17.9.2020 9:28:13.776805
5d399d49 636.667 Kč 17.9.2020 9:28:04.589943
aadf4ec9 626.667 Kč 17.9.2020 9:27:56.592211
5d399d49 616.667 Kč 17.9.2020 9:27:12.618865
aadf4ec9 606.667 Kč 17.9.2020 9:26:48.228001
5d399d49 596.667 Kč 17.9.2020 9:25:34.268397
aadf4ec9 586.667 Kč 17.9.2020 9:25:26.940603
5d399d49 576.667 Kč 17.9.2020 9:16:43.548588
aadf4ec9 566.667 Kč 17.9.2020 9:13:08.425584

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12545/17/MB
Začátek dražby17.09.2020 09:00
Konec dražby17.09.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání566.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)850.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183730/6800
Variabilní symbol1254517
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

RD ve Vanovicích, okr. Blansko


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, sp. zn. 137 Ex 13266/17, oprávněný VZP ČR, ve výši 7.865,- Kč

 

-       soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337 c odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., do osmé skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč v souladu s ust. § 337 c písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., do čtvrté skupiny.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v osmé skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této přihlášky.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve čtvrté skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 02.06.2011, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem

 

Přihláška č.l. 44 doručena dne 12.06.2020.

 

2/ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, sp. zn. 137 Ex 5265/17, oprávněný Dopravní podnik města Brna, a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

-       soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337 c odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., do osmé skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč v souladu s ust. § 337 c písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., do čtvrté skupiny.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v osmé skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této přihlášky.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve čtvrté skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 13.03.2017, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem

 

Přihláška č.l. 45 doručena dne 12.06.2020.

 

3/ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, sp. zn. 137 Ex 25515/10, oprávněný Innogy Energie, s.r.o., ve výši 7.865,- Kč

 

-       soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337 c odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., do osmé skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč v souladu s ust. § 337 c písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., do čtvrté skupiny.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v osmé skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této přihlášky.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve čtvrté skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 14.12.2010, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem

 

 

Přihláška č.l. 45 doručena dne 12.06.2020

 

4/ Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová, se sídlem Exekutorského úřadu Plzeň-město, Radyňská 9, Plzeň, sp. zn. 106 Ex 9723/12, oprávněný Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

-       v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ustanovení § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,00 Kč + 21% DPH, celkově tedy 4.235,00 Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 09.11.2012.

-       pohledávka ve výši 3.000,00 Kč + 21% DPH, celkově tedy 3.630,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6.500,00 Kč + 21% DPH, celkově tedy 7.865,00 Kč byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 49 doručena dne 22.06.2020.

 

5/ Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, sp. zn. 009 EX 148/16, oprávněný VZP ČR, ve výši 7.925,50 Kč

 

-       v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3 550,00 Kč + DPH = 4 295,50,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 20.1.2016, a pohledávka ve výši 3 000,00 Kč + DPH = 3 630,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce.

-       v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 7 925,50 Kč včetně DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 57 doručena dne 24.06.2020

 

6/ soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad v Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, sp. zn. 124 EX 7825/10, oprávněný Intrum Czech, s.r.o., ve výši 8.107,- Kč

 

-       bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 124 EX 7825/10 , soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 3.700,- Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 4.10.2010, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 3.000,- Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky rozhodný den, kdy byl doručen exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy den 2.12.2010.

-       nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudní exekutor ve výši 6.700,- Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky rozhodný den, kdy byl doručen exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy den 2.12.2010.

 

Přihláška č.l. 60 doručena dne 26.06.2020

 

7/ Intrum Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, ve výši 47.174,34 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (124 EX 7825/10) - dne 04.10.2020, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 74 doručena dne 08.07.2020.

 

8/ Solidní finance, a.s., IČ: 29235871, se sídlem: Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno, ve výši 884,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (106 Ex 9723/12) – dne 09.11.2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 78 doručena dne 08.07.2020.

 

9/ Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, sp. zn. 018 EC 00715/11, oprávněný Matco, s.r.o., ve výši 7.865,- Kč

 

-       v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 11.02.2011, a pohledávka ve výši 3 000,00 Kč + DPH = 3 630,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky.

-       v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 7 865,00 Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla doručena přihláška do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 86 doručena dne 11.08.2020.

 

10/ E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zastoupen: Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, ve výši 2.241,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (006 EX 1779/20) – dne 19.10.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 92 doručena dne 31.08.2020.

 

11/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, 604 23 BRNO-STŘED, ve výši 2.762,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 01.09.2020, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 94 doručena dne 01.09.2020.

 

12/ T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, právně zastoupen: Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem, ve výši 2.457,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (018 EX 02790/12) – dne 05.04.2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 99 doručena dne 03.09.2020.

 

13/ T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, právně zastoupen: Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem, ve výši 6.535,50 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (018 EX 01001/12) – dne 30.01.2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 104 doručena dne 03.09.2020.

 

14/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

 

-       ve výši 7.480,-Kč, pohledávka oprávněného, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 14.09.2007

-       ve výši 29.292,- Kč, pohledávka oprávněného, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 14.09.2007

-       ve výši 5.304,-Kč, rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu (137 Ex 13266/17) - dne 01.06.2011

-       ve výši 24.372,-Kč, rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu (009 Ex 148/16) - dne 20.01.2016

-       ve výši 16.139,-Kč, rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu (009 Ex 148/16) - dne 20.01.2016

 

Přihláška č.l.  111 doručena dne 09.09.2020.


15/ Matco, s.r.o., IČ: 264 25 033, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 10.111,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (018 EX 00715/11) – dne 11.02.2011, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 120 doručena dne 16.09.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vanovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace