Dražba pozemků k bydlení v Jesenici (k.ú. Osnice)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00107/20-194
Nejnižší podání 18.495.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 65

Nejvyšší podání

09c84fd0
22.332.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
09c84fd0 22.332.400 Kč 10.8.2020 10:39:14.044444
8835c928 22.132.400 Kč 10.8.2020 10:39:06.883598
09c84fd0 22.131.400 Kč 10.8.2020 10:37:57.330912
8835c928 21.931.400 Kč 10.8.2020 10:37:51.975944
09c84fd0 21.930.400 Kč 10.8.2020 10:37:43.970552
8835c928 21.730.400 Kč 10.8.2020 10:37:38.171384
09c84fd0 21.729.400 Kč 10.8.2020 10:37:32.045269
8835c928 21.529.400 Kč 10.8.2020 10:37:25.517200
09c84fd0 21.528.400 Kč 10.8.2020 10:37:12.029380
8835c928 21.328.400 Kč 10.8.2020 10:37:05.762722
09c84fd0 21.327.400 Kč 10.8.2020 10:36:55.407848
8835c928 21.127.400 Kč 10.8.2020 10:36:48.112691
09c84fd0 21.126.400 Kč 10.8.2020 10:36:27.080428
8835c928 20.926.400 Kč 10.8.2020 10:35:57.474687
09c84fd0 20.925.400 Kč 10.8.2020 10:35:48.741241
8835c928 20.725.400 Kč 10.8.2020 10:35:37.446058
09c84fd0 20.724.400 Kč 10.8.2020 10:35:31.887408
8835c928 20.524.400 Kč 10.8.2020 10:35:25.996655
09c84fd0 20.523.400 Kč 10.8.2020 10:35:19.300011
8835c928 20.323.400 Kč 10.8.2020 10:35:12.673202
09c84fd0 20.322.400 Kč 10.8.2020 10:35:06.818291
8835c928 20.122.400 Kč 10.8.2020 10:35:01.164370
09c84fd0 20.121.400 Kč 10.8.2020 10:34:49.899435
8835c928 19.921.400 Kč 10.8.2020 10:34:42.466513
09c84fd0 19.920.400 Kč 10.8.2020 10:34:33.787357
8835c928 19.720.400 Kč 10.8.2020 10:34:26.310084
09c84fd0 19.719.400 Kč 10.8.2020 10:34:14.820040
8835c928 19.619.400 Kč 10.8.2020 10:34:05.545230
09c84fd0 19.618.400 Kč 10.8.2020 10:33:59.176885
8835c928 19.518.400 Kč 10.8.2020 10:33:51.713991
09c84fd0 19.517.400 Kč 10.8.2020 10:33:26.038274
8835c928 19.417.400 Kč 10.8.2020 10:33:19.407081
09c84fd0 19.416.400 Kč 10.8.2020 10:33:09.973265
8835c928 19.316.400 Kč 10.8.2020 10:33:01.617835
09c84fd0 19.315.400 Kč 10.8.2020 10:32:53.439052
8835c928 19.215.400 Kč 10.8.2020 10:32:47.112645
09c84fd0 19.214.400 Kč 10.8.2020 10:32:42.071363
8835c928 19.114.400 Kč 10.8.2020 10:32:34.494294
09c84fd0 19.113.400 Kč 10.8.2020 10:32:30.244940
8835c928 19.013.400 Kč 10.8.2020 10:32:21.943522
09c84fd0 19.012.400 Kč 10.8.2020 10:32:14.670888
8835c928 18.912.400 Kč 10.8.2020 10:32:06.168798
09c84fd0 18.911.400 Kč 10.8.2020 10:31:59.704525
8835c928 18.811.400 Kč 10.8.2020 10:31:50.465877
09c84fd0 18.810.400 Kč 10.8.2020 10:31:41.549996
8835c928 18.710.400 Kč 10.8.2020 10:31:32.154745
09c84fd0 18.709.400 Kč 10.8.2020 10:31:24.815087
8835c928 18.659.400 Kč 10.8.2020 10:31:15.899265
09c84fd0 18.658.400 Kč 10.8.2020 10:31:08.980131
8835c928 18.608.400 Kč 10.8.2020 10:30:59.523353
09c84fd0 18.607.400 Kč 10.8.2020 10:30:50.794351
8835c928 18.557.400 Kč 10.8.2020 10:30:38.321818
09c84fd0 18.556.400 Kč 10.8.2020 10:30:33.691059
8835c928 18.506.400 Kč 10.8.2020 10:30:05.228927
09c84fd0 18.505.400 Kč 10.8.2020 10:30:01.373379
8835c928 18.504.400 Kč 10.8.2020 10:29:48.404230
09c84fd0 18.503.400 Kč 10.8.2020 10:29:39.034987
8835c928 18.502.400 Kč 10.8.2020 10:29:25.457452
09c84fd0 18.501.400 Kč 10.8.2020 10:29:20.985206
8835c928 18.500.400 Kč 10.8.2020 10:29:17.063183
09c84fd0 18.499.400 Kč 10.8.2020 10:29:11.800418
8835c928 18.498.400 Kč 10.8.2020 10:28:43.576647
09c84fd0 18.497.400 Kč 10.8.2020 10:27:38.912819
8835c928 18.496.400 Kč 10.8.2020 10:27:15.101811
09c84fd0 18.495.400 Kč 10.8.2020 10:00:05.916466

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00107/20-194
Začátek dražby10.08.2020 10:00
Konec dražby10.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání18.495.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.743.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota9.250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 182/59, orná půda, o výměře 1357 m²,

- pozemek parcela č. 182/60, orná půda, o výměře 1340 m²,

- pozemek parcela č. 182/61, orná půda, o výměře 1323 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1537 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Jesenice, katastrální území Osnice.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.


Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené pozemky se nachází v okrese Praha-západ, ve městě Jesenice, při ul. Kafková, poblíž stavby rodinného domu č.p. 1240. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Jesenice, Zdiměřice, Canadian School“ je cca 450 m. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny z větší části v plochách BC (čisté obytné území) a část pozemku parc.č. 182/61 v plochách OP (zóna zemědělské výroby).

Celková výměra pozemků činí 4 020 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°58'22.35"N 14°31'59.7"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace