Podíl na pozemcích v k.ú. Pochvalov, okr. Rakovník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25368/16-149
Nejnižší podání 43.200 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

84408883
53.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
84408883 53.200 Kč 16.9.2020 14:13:52.629075
d8225f51 51.200 Kč 16.9.2020 14:09:23.093679
84408883 49.200 Kč 16.9.2020 14:07:45.719855
d8225f51 47.200 Kč 16.9.2020 14:03:33.326726
84408883 45.200 Kč 16.9.2020 13:59:40.859742
d8225f51 43.200 Kč 16.9.2020 13:59:06.849195

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25368/16-149
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání43.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)144.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102536816
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 469/5 - orná půda a pozemku p.č. 478/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Pochvalov, obec Pochvalov, okres Rakovník, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Pochvalov. Pozemky tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1637/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Pochvalov, č.p. 90, 270 55 Pochvalov. Dle informací ČSÚ v obci Pochvalov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro. Dle platného územního plánu obce Pochvalov (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách:

- p.č. 469/5 - „plochy bydlení B2 - nízkopodlažní bydlení limitované“
- p.č. 478/2 - část (cca 66 m2) „plochy dopravní infrastruktury MK - místní komunikace“
- p.č. 478/2 - část (cca 184 m2) „plochy smíšené nezastavěného území DRZ - doprovodná zeleň“ (dle textové části územního plánu je přípustné využití plochy: pěší cesty, cyklistické a účelové komunikace, plochy pro odtok dešťových vod a příležitostné vodoteče a hlavní využití plochy je mimolesní zeleň doprovázející liniové stavby v krajinně, zejména komunikace). Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

203EX25368/16 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pochvalov, okres Rakovník, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace