Dražba pozemku k bydlení v obci Psáry (k.ú. Dolní Jirčany)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00107/20-208
Nejnižší podání 3.286.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 12
Počet podání 37

Nejvyšší podání

b0094bac
5.950.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b0094bac 5.950.667 Kč 14.8.2020 10:38:01.505455
1130febc 5.850.667 Kč 14.8.2020 10:36:59.942244
b0094bac 5.800.667 Kč 14.8.2020 10:35:55.137294
1130febc 5.700.667 Kč 14.8.2020 10:33:03.794167
b0094bac 5.654.667 Kč 14.8.2020 10:32:02.771588
1130febc 5.554.667 Kč 14.8.2020 10:31:30.693020
b0094bac 5.504.667 Kč 14.8.2020 10:31:09.901276
1130febc 5.404.667 Kč 14.8.2020 10:30:46.925174
e4e62b0f 5.304.667 Kč 14.8.2020 10:30:27.352141
b0094bac 5.303.667 Kč 14.8.2020 10:29:46.897237
1130febc 5.203.667 Kč 14.8.2020 10:27:48.248204
b0094bac 5.103.667 Kč 14.8.2020 10:24:09.935563
96dd85d2 5.003.667 Kč 14.8.2020 10:23:26.936135
1130febc 5.002.667 Kč 14.8.2020 10:18:23.908564
b0094bac 5.001.667 Kč 14.8.2020 10:12:23.334096
e4e62b0f 4.801.667 Kč 14.8.2020 10:09:31.168300
96dd85d2 4.651.667 Kč 14.8.2020 10:09:19.716641
e4e62b0f 4.650.667 Kč 14.8.2020 10:08:54.423999
4365db5e 4.550.667 Kč 14.8.2020 10:08:29.373244
e4e62b0f 4.500.667 Kč 14.8.2020 10:07:50.189289
e4e62b0f 4.493.667 Kč 14.8.2020 10:07:29.085955
e4e62b0f 4.492.667 Kč 14.8.2020 10:06:47.075297
1130febc 4.392.667 Kč 14.8.2020 10:06:33.986245
b0094bac 4.391.667 Kč 14.8.2020 10:06:23.627932
e4e62b0f 4.191.667 Kč 14.8.2020 10:06:00.050625
b0094bac 3.991.667 Kč 14.8.2020 10:04:51.726242
e4e62b0f 3.791.667 Kč 14.8.2020 10:03:09.799909
b0094bac 3.691.667 Kč 14.8.2020 10:02:47.767502
e4e62b0f 3.591.667 Kč 14.8.2020 10:02:36.881750
1130febc 3.491.667 Kč 14.8.2020 10:02:18.576458
e4e62b0f 3.490.667 Kč 14.8.2020 10:01:47.549277
4365db5e 3.390.667 Kč 14.8.2020 10:01:37.272094
e4e62b0f 3.389.667 Kč 14.8.2020 10:01:15.620030
548e71fb 3.289.667 Kč 14.8.2020 10:00:52.389292
12ea83b7 3.288.667 Kč 14.8.2020 10:00:46.020626
1130febc 3.287.667 Kč 14.8.2020 10:00:27.594269
1130febc 3.286.667 Kč 14.8.2020 10:00:08.344586

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00107/20-208
Začátek dražby14.08.2020 10:00
Konec dražby14.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání3.286.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.930.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.645.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 465/391, orná půda, o výměře 1078 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2750 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Psáry, katastrální území Dolní Jirčany.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražený pozemek se nachází v okrese Praha-západ, v obci Psáry, části Dolní Jirčany, při ul. V Domkách, vedle stavby rodinného domu č.p. 722. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Psáry, Dolní Jirčany“ je cca 640 m.


Jedná se o pozemek určený k zastavění rodinným domem.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°57'7.7"N 14°31'29.64"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace