Dražba pozemků, k.ú. Královice, celková výměra 90733 m²

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00107/20-209
Nejnižší podání 7.863.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 61

Nejvyšší podání

bec395ac
20.500.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bec395ac 20.500.000 Kč 14.8.2020 11:26:34.859050
11db00c9 20.000.000 Kč 14.8.2020 11:26:04.101254
bec395ac 19.008.000 Kč 14.8.2020 11:22:49.985858
11db00c9 18.508.000 Kč 14.8.2020 11:22:20.359542
bec395ac 17.508.000 Kč 14.8.2020 11:21:11.014043
11db00c9 17.008.000 Kč 14.8.2020 11:20:51.509827
bec395ac 17.007.000 Kč 14.8.2020 11:19:26.001546
11db00c9 16.507.000 Kč 14.8.2020 11:18:52.939548
bec395ac 16.506.000 Kč 14.8.2020 11:14:08.581527
11db00c9 16.006.000 Kč 14.8.2020 11:13:47.007943
bec395ac 16.005.000 Kč 14.8.2020 11:09:05.988468
4d114adc 15.505.000 Kč 14.8.2020 11:08:30.981851
bec395ac 15.504.000 Kč 14.8.2020 11:05:41.063997
11db00c9 15.004.000 Kč 14.8.2020 11:05:07.417129
bec395ac 14.004.000 Kč 14.8.2020 11:04:33.477104
4d114adc 13.504.000 Kč 14.8.2020 11:04:14.232504
bec395ac 13.503.000 Kč 14.8.2020 11:03:44.180419
4d114adc 13.003.000 Kč 14.8.2020 11:03:22.460175
bec395ac 13.002.000 Kč 14.8.2020 11:01:02.890982
11db00c9 12.502.000 Kč 14.8.2020 11:00:32.404957
bec395ac 12.501.000 Kč 14.8.2020 10:57:59.694340
11db00c9 12.001.000 Kč 14.8.2020 10:57:24.985091
bec395ac 12.000.000 Kč 14.8.2020 10:56:40.005783
11db00c9 11.770.000 Kč 14.8.2020 10:55:42.781847
bec395ac 11.769.000 Kč 14.8.2020 10:54:33.496126
11db00c9 11.269.000 Kč 14.8.2020 10:53:57.216971
bec395ac 11.268.000 Kč 14.8.2020 10:53:34.007826
11db00c9 10.768.000 Kč 14.8.2020 10:52:56.146152
bec395ac 10.767.000 Kč 14.8.2020 10:50:01.384112
11db00c9 10.267.000 Kč 14.8.2020 10:49:25.150152
bec395ac 10.266.000 Kč 14.8.2020 10:48:22.054191
05cf0a5a 9.766.000 Kč 14.8.2020 10:47:49.049501
11db00c9 9.765.000 Kč 14.8.2020 10:47:21.528580
bec395ac 9.764.000 Kč 14.8.2020 10:45:31.171079
11db00c9 9.264.000 Kč 14.8.2020 10:45:13.709211
4d114adc 9.263.000 Kč 14.8.2020 10:44:31.185914
bec395ac 9.213.000 Kč 14.8.2020 10:41:36.159889
11db00c9 9.113.000 Kč 14.8.2020 10:40:54.334928
bec395ac 9.112.000 Kč 14.8.2020 10:39:53.194711
4d114adc 9.012.000 Kč 14.8.2020 10:39:09.614229
bec395ac 9.002.000 Kč 14.8.2020 10:34:50.790136
11db00c9 8.902.000 Kč 14.8.2020 10:33:47.760912
bec395ac 8.901.000 Kč 14.8.2020 10:32:15.064589
11db00c9 8.801.000 Kč 14.8.2020 10:31:53.382744
bec395ac 8.800.000 Kč 14.8.2020 10:30:25.794451
11db00c9 8.700.000 Kč 14.8.2020 10:30:02.859569
bec395ac 8.601.000 Kč 14.8.2020 10:29:29.605941
11db00c9 8.501.000 Kč 14.8.2020 10:29:14.266075
bec395ac 8.500.000 Kč 14.8.2020 10:28:31.334711
11db00c9 8.400.000 Kč 14.8.2020 10:28:02.867075
bec395ac 8.381.000 Kč 14.8.2020 10:26:34.550455
11db00c9 8.281.000 Kč 14.8.2020 10:25:43.060895
bec395ac 8.280.000 Kč 14.8.2020 10:11:39.580116
11db00c9 8.180.000 Kč 14.8.2020 10:09:59.079391
bec395ac 8.170.000 Kč 14.8.2020 10:09:18.854158
11db00c9 8.070.000 Kč 14.8.2020 10:08:49.086615
bec395ac 8.066.000 Kč 14.8.2020 10:08:00.611074
11db00c9 7.966.000 Kč 14.8.2020 10:07:14.590456
bec395ac 7.964.333 Kč 14.8.2020 10:06:51.583014
11db00c9 7.864.333 Kč 14.8.2020 10:05:37.282502
bec395ac 7.863.333 Kč 14.8.2020 10:00:59.184290

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00107/20-209
Začátek dražby14.08.2020 10:00
Konec dražby14.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání7.863.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.795.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.930.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 324/110, orná půda, o výměře 17220 m²,

- pozemek parcela č. 373/1, orná půda, o výměře 30024 m²,

- pozemek parcela č. 373/9, orná půda, o výměře 30910 m²,

- pozemek parcela č. 377/2, zahrada, o výměře 186 m²,

- pozemek parcela č. 380/1, orná půda, o výměře 12393 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 351 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Královice.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.


Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené pozemky se nachází v okrese Hlavní město Praha, části Královice. Pozemky parc.č. 380/1, 377/2, 373/1 a 373/9 se nachází západně až jihozápadně od zastavěného území. Pozemek parc.č. 324/110 se nachází jižně od zastavěného území.


Zařazení dle Územního plánu:

Pozemek parc.č. 380/1, 377/2 a 373/1 v plochách NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.).

Pozemek parc.č. 373/9 z větší části v plochách NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.), z části v plochách ZMK - zeleň městská a krajinná (Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.) a z části v plochách ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy (Hlavní využití: Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy městské zeleně sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa.).

Pozemek parc.č. 324/110 je dle Územního plánu zařazen v plochách OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (Hlavní využití: Plochy orné půdy pro zemědělské využití a z části v plochách ZMK - zeleň městská a krajinná (Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°2'5.81"N 14°37'57.61"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace