POZOR, ZMĚNA termínu dražby na 6.10.2020, Podíl 2/3 ostatní plocha Bezno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 20052/18/IZ2
Nejnižší podání 333.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 76

Nejvyšší podání

2c956c4a
855.990 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2c956c4a [priorita 1] 855.990 Kč 6.10.2020 14:41:31.664672
cd4c29f6 855.990 Kč 6.10.2020 14:37:14.809599
2c956c4a [priorita 1] 805.090 Kč 6.10.2020 14:37:05.664112
cd4c29f6 805.090 Kč 6.10.2020 14:36:50.111267
2c956c4a [priorita 1] 755.000 Kč 6.10.2020 14:36:36.052732
cd4c29f6 755.000 Kč 6.10.2020 14:36:17.039551
2c956c4a [priorita 1] 705.000 Kč 6.10.2020 14:36:03.771004
cd4c29f6 699.111 Kč 6.10.2020 14:34:58.669152
2c956c4a [priorita 1] 694.111 Kč 6.10.2020 14:34:52.433240
cd4c29f6 694.111 Kč 6.10.2020 14:30:49.941082
2c956c4a [priorita 1] 670.111 Kč 6.10.2020 14:30:14.774551
cd4c29f6 670.111 Kč 6.10.2020 14:30:00.684256
2c956c4a [priorita 1] 645.111 Kč 6.10.2020 14:29:48.589755
cd4c29f6 640.111 Kč 6.10.2020 14:29:36.723850
2c956c4a [priorita 1] 630.000 Kč 6.10.2020 14:29:28.684192
cd4c29f6 620.000 Kč 6.10.2020 14:29:12.424832
2c956c4a [priorita 1] 612.555 Kč 6.10.2020 14:29:01.420122
cd4c29f6 612.555 Kč 6.10.2020 14:28:49.541827
2c956c4a [priorita 1] 602.554 Kč 6.10.2020 14:28:35.700459
cd4c29f6 597.554 Kč 6.10.2020 14:28:06.880502
2c956c4a [priorita 1] 586.665 Kč 6.10.2020 14:27:57.001944
cd4c29f6 586.665 Kč 6.10.2020 14:27:44.980980
2c956c4a [priorita 1] 576.554 Kč 6.10.2020 14:27:36.407607
cd4c29f6 576.554 Kč 6.10.2020 14:27:15.700668
2c956c4a [priorita 1] 566.332 Kč 6.10.2020 14:27:06.177408
cd4c29f6 561.332 Kč 6.10.2020 14:26:55.149169
2c956c4a [priorita 1] 550.999 Kč 6.10.2020 14:26:46.216703
cd4c29f6 545.999 Kč 6.10.2020 14:26:32.052753
2c956c4a [priorita 1] 535.555 Kč 6.10.2020 14:26:15.475021
cd4c29f6 535.555 Kč 6.10.2020 14:26:08.217488
2c956c4a [priorita 1] 525.000 Kč 6.10.2020 14:25:26.625995
cd4c29f6 520.000 Kč 6.10.2020 14:25:17.336115
2c956c4a [priorita 1] 515.000 Kč 6.10.2020 14:25:02.852807
cd4c29f6 510.000 Kč 6.10.2020 14:24:52.680370
2c956c4a [priorita 1] 505.000 Kč 6.10.2020 14:24:48.774649
cd4c29f6 495.000 Kč 6.10.2020 14:24:33.440251
2c956c4a [priorita 1] 490.000 Kč 6.10.2020 14:20:38.965971
cd4c29f6 490.000 Kč 6.10.2020 14:20:33.561480
2c956c4a [priorita 1] 485.000 Kč 6.10.2020 14:19:33.973203
cd4c29f6 485.000 Kč 6.10.2020 14:19:25.641396
2c956c4a [priorita 1] 480.000 Kč 6.10.2020 14:18:29.591256
cd4c29f6 475.000 Kč 6.10.2020 14:18:19.547669
2c956c4a [priorita 1] 470.000 Kč 6.10.2020 14:18:08.232488
cd4c29f6 465.000 Kč 6.10.2020 14:17:55.521676
2c956c4a [priorita 1] 460.000 Kč 6.10.2020 14:17:21.688471
cd4c29f6 455.000 Kč 6.10.2020 14:17:11.955416
2c956c4a [priorita 1] 450.000 Kč 6.10.2020 14:16:56.256769
cd4c29f6 445.000 Kč 6.10.2020 14:16:36.764607
2c956c4a [priorita 1] 440.000 Kč 6.10.2020 14:16:29.400974
cd4c29f6 435.000 Kč 6.10.2020 14:16:16.159844
2c956c4a [priorita 1] 430.000 Kč 6.10.2020 14:15:36.678564
cd4c29f6 425.000 Kč 6.10.2020 14:14:40.656752
2c956c4a [priorita 1] 420.000 Kč 6.10.2020 14:12:41.722128
cd4c29f6 420.000 Kč 6.10.2020 14:12:12.296519
2c956c4a [priorita 1] 415.000 Kč 6.10.2020 14:11:50.882298
cd4c29f6 415.000 Kč 6.10.2020 14:11:22.958370
2c956c4a [priorita 1] 410.000 Kč 6.10.2020 14:10:33.555944
cd4c29f6 405.000 Kč 6.10.2020 14:09:58.001251
2c956c4a [priorita 1] 400.000 Kč 6.10.2020 14:09:15.252879
cd4c29f6 394.998 Kč 6.10.2020 14:08:56.944611
2c956c4a [priorita 1] 389.444 Kč 6.10.2020 14:08:49.016939
cd4c29f6 379.444 Kč 6.10.2020 14:08:36.944689
2c956c4a [priorita 1] 374.444 Kč 6.10.2020 14:07:35.935011
cd4c29f6 369.444 Kč 6.10.2020 14:07:23.383506
2c956c4a [priorita 1] 364.444 Kč 6.10.2020 14:05:20.888424
cd4c29f6 364.444 Kč 6.10.2020 14:05:08.392693
2c956c4a [priorita 1] 359.444 Kč 6.10.2020 14:05:00.019796
cd4c29f6 359.444 Kč 6.10.2020 14:04:47.824906
2c956c4a [priorita 1] 348.333 Kč 6.10.2020 14:04:34.817715
cd4c29f6 348.333 Kč 6.10.2020 14:04:26.856964
2c956c4a [priorita 1] 343.333 Kč 6.10.2020 14:03:57.786122
cd4c29f6 343.333 Kč 6.10.2020 14:03:44.473566
2c956c4a [priorita 1] 338.333 Kč 6.10.2020 14:03:11.422682
cd4c29f6 338.333 Kč 6.10.2020 14:02:29.744958
2c956c4a [priorita 1] 333.333 Kč 6.10.2020 14:01:43.730380
cd4c29f6 333.333 Kč 6.10.2020 14:01:28.864312

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 20052/18/IZ2
Začátek dražby06.10.2020 14:00
Konec dražby06.10.2020 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání333.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212642/6800
Variabilní symbol20052182
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

p.č. 122/10 - ostatní plocha, v k.ú. Bezno, obec Bezno, okres Mladá

Boleslav, který je situován v okrajové, zastavěné části městyse Bezno. Pozemek je situovaný

v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 608 -

ostatní plocha a přes pozemek p.č. 124/16 - orná půda, které jsou ve vlastnictví: Městys

Bezno, Boleslavská 154, 294 29 Bezno. Dle informací ČSÚ v městysi Bezno je možné napojení

na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu městyse Bezno (zveřejněného na aktuálních www stránkách

obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „OS - sport.“ Na pozemku se nachází

travnatá plocha fotbalového hřiště.

Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno na úřední desce exekutora po konání první dražby


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Bylo uplatněno a přiznáno předkupní právo spoluvlastníka.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bezno, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace