Podíl na pozemku v k.ú. Dětkovice u Prostějova, okr. Prostějov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX23870/17-184
Nejnižší podání 24.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX23870/17-184
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání24.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota18.400 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102387017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2746 - zahrada, vše v k.ú. Dětkovice u Prostějova, obec Dětkovice, okres Prostějov, který je situován ve zastavěné, okrajové části obce Dětkovice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 2740 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dětkovice, č. p. 73, 79804 Dětkovice. Dle sdělení povinného v obci Dětkovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

203EX23870/17 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dětkovice, okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace