Dražba pozemků a torza RD v obci Janov, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 26529/11-142
Nejnižší podání 216.670 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

b706b5a8
565.558 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b706b5a8 565.558 Kč 3.9.2020 14:20:22.318848
9564a431 560.558 Kč 3.9.2020 14:18:03.847006
b706b5a8 555.558 Kč 3.9.2020 14:17:56.151236
9564a431 550.558 Kč 3.9.2020 14:17:51.799635
b706b5a8 545.558 Kč 3.9.2020 14:17:43.009794
9564a431 540.558 Kč 3.9.2020 14:16:53.596099
b706b5a8 535.558 Kč 3.9.2020 14:16:48.485734
9564a431 530.558 Kč 3.9.2020 14:15:03.086332
b706b5a8 525.558 Kč 3.9.2020 14:14:30.971126
9564a431 520.558 Kč 3.9.2020 14:13:59.435940
b706b5a8 515.558 Kč 3.9.2020 14:13:50.837617
9564a431 510.558 Kč 3.9.2020 14:09:12.693753
b706b5a8 505.558 Kč 3.9.2020 14:08:59.959709
9564a431 500.558 Kč 3.9.2020 14:04:20.598934
b5291fb0 495.558 Kč 3.9.2020 14:03:52.269325
9564a431 490.558 Kč 3.9.2020 14:02:10.242868
b5291fb0 485.558 Kč 3.9.2020 14:02:01.824707
9564a431 480.558 Kč 3.9.2020 14:01:56.273268
0e962d1b 475.558 Kč 3.9.2020 14:01:49.337634
b5291fb0 466.670 Kč 3.9.2020 14:01:09.843735
0e962d1b 461.670 Kč 3.9.2020 14:01:04.328691
b5291fb0 456.670 Kč 3.9.2020 14:01:00.836398
9564a431 451.670 Kč 3.9.2020 14:00:55.355371
b5291fb0 446.670 Kč 3.9.2020 14:00:45.400069
9564a431 441.670 Kč 3.9.2020 14:00:35.800230
b5291fb0 436.670 Kč 3.9.2020 14:00:27.703321
9564a431 431.670 Kč 3.9.2020 14:00:05.731247
0e962d1b 426.670 Kč 3.9.2020 13:59:57.788169
9564a431 421.670 Kč 3.9.2020 13:59:41.945966
b706b5a8 416.670 Kč 3.9.2020 13:59:09.408853
b5291fb0 411.670 Kč 3.9.2020 13:56:49.602827
c2857e07 406.670 Kč 3.9.2020 13:55:52.128416
68b2bda6 401.670 Kč 3.9.2020 13:53:06.971547
c2857e07 396.670 Kč 3.9.2020 13:52:47.524461
b706b5a8 391.670 Kč 3.9.2020 13:52:10.958569
c2857e07 386.670 Kč 3.9.2020 13:47:41.960559
b5291fb0 381.670 Kč 3.9.2020 13:46:44.650792
b706b5a8 376.670 Kč 3.9.2020 13:45:23.646738
4204a79d 371.670 Kč 3.9.2020 13:40:14.207659
b5291fb0 366.670 Kč 3.9.2020 13:40:03.596451
c2857e07 361.670 Kč 3.9.2020 13:39:57.406896
b5291fb0 356.670 Kč 3.9.2020 13:39:39.786170
c2857e07 351.670 Kč 3.9.2020 13:38:26.684601
8d9fbdd5 346.670 Kč 3.9.2020 13:37:57.695273
52351c4c 341.670 Kč 3.9.2020 13:36:58.979264
c2857e07 336.670 Kč 3.9.2020 13:36:36.295951
0e962d1b 326.670 Kč 3.9.2020 13:36:12.791652
c2857e07 321.670 Kč 3.9.2020 13:35:13.241768
0e962d1b 311.670 Kč 3.9.2020 13:33:22.888231
8d9fbdd5 306.670 Kč 3.9.2020 13:32:50.747459
ede97b0e 301.670 Kč 3.9.2020 13:32:37.986728
52351c4c 296.670 Kč 3.9.2020 13:32:32.723626
0e962d1b 291.670 Kč 3.9.2020 13:32:20.288157
8d9fbdd5 286.670 Kč 3.9.2020 13:32:12.786014
4204a79d 281.670 Kč 3.9.2020 13:32:06.575234
ede97b0e 276.670 Kč 3.9.2020 13:31:57.681059
0e962d1b 271.670 Kč 3.9.2020 13:31:49.656637
ede97b0e 266.670 Kč 3.9.2020 13:31:41.680901
b5291fb0 261.670 Kč 3.9.2020 13:31:34.271558
ede97b0e 256.670 Kč 3.9.2020 13:31:28.805721
4204a79d 251.670 Kč 3.9.2020 13:31:13.311687
0e962d1b 246.670 Kč 3.9.2020 13:31:08.117712
b5291fb0 241.670 Kč 3.9.2020 13:30:58.595146
0e962d1b 236.670 Kč 3.9.2020 13:30:52.076798
ede97b0e 231.670 Kč 3.9.2020 13:30:47.287475
c2857e07 226.670 Kč 3.9.2020 13:30:34.923726
8d9fbdd5 221.670 Kč 3.9.2020 13:30:25.813504
0e962d1b 216.670 Kč 3.9.2020 13:30:04.477375

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 26529/11-142
Začátek dražby03.09.2020 13:30
Konec dražby03.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání216.670 Kč
Výsledná cena (odhadní)325.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol112652911
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem jsou z pozemky p.č. St. 205 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 249/1 - trvalý travní porost, p.č. 249/2 - ostatní plocha, p.č. 250 – ostatní plocha, p.č. 251/2 - zahrada, p.č. 251/4 - zahrada, p.č. 267/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Janov u Hřenska, obec Janov, okres Děčín, které jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněném pozemku p.č. 230/3 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle vyjádření pracovníka obecního úřadu, obec Janov nemá ke dni ocenění schválený a platný územní plán. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Na pozemku p.č. 251/2 se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou provizorní krytinou z PVC, která je ve špatném stavebně-technickém stavu. Na pozemku p.č. St. 205 se nachází přízemní objekt dřevěné konstrukce pod sedlovou střechou, při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je v havarijním stavebně-technickém stavu (narušené svislé, vodorovné i střešní konstrukce).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Janov 179, Janov, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace