id. 1/3 zahrady Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12816/17/EK/1-1
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

458762a3
30.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
458762a3 30.000 Kč 14.10.2020 9:56:44.363262

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12816/17/EK/1-1
Začátek dražby14.10.2020 09:45
Konec dražby14.10.2020 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota9.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184194/6800
Variabilní symbol1281617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 id. 1/3 zahrady Litoměřice


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem-město, Velká hradební 39/61, PSČ: 400 21, Územní pracoviště v Roudnici nad Labem, se sídlem Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 18, PSČ: 413 01, ve výši

- 64.205,01 Kč, rozhodné datum 02.09.2008 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 1.134,- Kč, rozhodné datum 01.03.2018 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 50 doručena dne 01.03.2018.

2) JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 3, Milešovská 1326/4, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (149 EX 11569/15), rozhodné datum 07.03.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 53 doručena dne 07.03.2018.

3) JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem Zlín, 2. května 2384, PSČ: 760 01, ve výši 6.146,- Kč (207Ex 4711/12), rozhodné datum 09.03.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 58 doručena dne 09.03.2018.

4) WLG Invest a.s., IČ 26289636, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem, ve výši 9.567,- Kč, rozhodné datum 09.05.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 62 doručena dne 09.04.2018.

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace