Automobil Volkswagen Golf TDI - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 33064/14-150
Nejnižší podání 23.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 25

Nejvyšší podání

ed544740
40.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ed544740 40.600 Kč 29.9.2020 10:41:39.939351
f8459650 40.550 Kč 29.9.2020 10:41:31.512052
ed544740 40.500 Kč 29.9.2020 10:40:23.254697
f8459650 40.150 Kč 29.9.2020 10:40:00.242185
ed544740 40.100 Kč 29.9.2020 10:37:04.159133
f8459650 40.050 Kč 29.9.2020 10:34:58.266725
ed544740 40.000 Kč 29.9.2020 10:30:47.478496
f8459650 39.700 Kč 29.9.2020 10:28:39.544367
ed544740 39.650 Kč 29.9.2020 10:28:07.298848
f8459650 39.600 Kč 29.9.2020 10:27:55.974378
ed544740 37.600 Kč 29.9.2020 10:26:49.820129
f8459650 37.550 Kč 29.9.2020 10:25:11.907645
ed544740 35.550 Kč 29.9.2020 10:25:05.388424
c613f989 35.500 Kč 29.9.2020 10:24:28.109153
cd2782e3 35.200 Kč 29.9.2020 10:20:11.436766
f8459650 35.150 Kč 29.9.2020 10:19:27.858888
c613f989 30.150 Kč 29.9.2020 10:18:33.965147
ed544740 30.100 Kč 29.9.2020 10:18:23.793805
f8459650 30.050 Kč 29.9.2020 10:18:10.587038
932b399f 30.000 Kč 29.9.2020 10:17:54.676720
f8459650 29.000 Kč 29.9.2020 10:17:45.546779
932b399f 28.950 Kč 29.9.2020 10:17:31.998346
ed544740 28.250 Kč 29.9.2020 10:06:52.189561
c613f989 28.200 Kč 29.9.2020 10:04:52.767759
ed544740 28.150 Kč 29.9.2020 10:02:18.999219
c613f989 28.100 Kč 29.9.2020 10:01:51.960612
ed544740 28.050 Kč 29.9.2020 10:01:10.430480
ed544740 23.050 Kč 29.9.2020 10:00:44.491921
ed544740 23.000 Kč 29.9.2020 10:00:05.765692

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 33064/14-150
Začátek dražby29.09.2020 10:00
Konec dražby29.09.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání23.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)69.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1433064150, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 8.10.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.9.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace