OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 548/18418 pozemku Chomutov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 17042/10/EK
Nejnižší podání 15.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 17042/10/EK
Začátek dražby13.10.2020 09:45
Konec dražby13.10.2020 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání15.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)31.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212538/6800
Variabilní symbol1704210
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 548/18418 pozemku Chomutov


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, zast. JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem, ve výši 5.416,93 Kč s přísl., rozhodné datum 13.04.2011 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 33 doručena dne 13.04.2011.

2) Společenství vlastníků jednotek Školní 3634-3637, Chomutov, IČ: 28700741, se sídlem Chomutov, Školní 3634, PSČ: 430 01, zast. JUDr. Petrem Jirátem, advokátem, ve výši 487,23 Kč s přísl., rozhodné datum 14.09.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 53 doručena dne 14.07.2011, doplnění č.l. 164 doručeno dne 16.01.2013, č.l. 290 dne 06.10.2020.

3) Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Praha 4 – Podolí, Na hřebenech II 1132/4, PSČ: 147 00, zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem, ve výši 11.289,- Kč, rozhodné datum 27.06.2011 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 63 doručena dne 22.07.2011.

4) Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, se sídlem Plzeň, Rychtaříkova 1, PSČ: 326 00, ve výši 7.865,- Kč (č.j. 134 EX 14087/10, opr. Společenství vlastníků jednotek Školní 3634 - 3637, Chomutov), rozhodné datum 03.11.2010 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 109 doručena dne 22.11.2011, doplnění č.l. 113 doručeno dne 29.12.2011, doplnění č.l. 155 doručeno dne 14.01.2013.

5) T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 149 00, ve výši 6.504,- Kč s přísl., rozhodné datum 25.02.2011 - doručení EZP na KP, 4.skupina.  

Přihláška č.l. 142 doručena dne 20.12.2012.

6) Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, se sídlem Litoměřice, Novobranská 20, PSČ: 412 01, ve výši 7.230, -Kč (č.j. 124 EX 13110/10, opr. T-Mobile Czech Republic a.s.), rozhodné datum 25.02.2011 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 150 doručena dne 21.12.2012.

7) Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově, se sídlem Chomutov, Bachmačská 1617, PSČ: 430 01, ve výši 24.922,72 Kč, rozhodné datum 02.09.2011 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 170 doručena dne 04.02.2013.

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

okres Chomutov, okres, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace