Rodinný dům v obci Pístov, okr. Jihlava

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX2443/18
Nejnižší podání 2.106.667 Kč
Minimální příhoz 19.996 Kč
Počet účastníků 3

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX2443/18
Začátek dražby30.09.2020 13:00
Konec dražby30.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání2.106.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.160.000 Kč
Minimální výše příhozu19.996 Kč
Dražební jistota650.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100244318
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jihlava, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné ve vlastním průjezdu i na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 124/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, přes pozemek p.č. 122/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 161/22 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární  město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Jihlava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. V I. nadzemním podlaží jsou situovány administrativní prostory a bytová jednotka o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zázemím a v podkroví se nachází bytová jednotka o velikosti 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1946. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2011 byly v podkroví položeny nové podlahové krytiny, opraveny rozvody elektro, vody, kanalizace a vybudováno sociální zázemí a kuchyně a dále byly opraveny vodorovné konstrukce. V roce 2012 byly izolovány základové pasy, opravena střešní střešní konstrukce, včetně výměny krytiny a klempířských konstrukcí, opraveny vnitřní omítky a obklady, osazeny nové vnitřní dveře v podkroví. V roce 2017 byla provedena přístavba. V roce 2019 byla opravena část vnitřních omítek, nové fasádní omítky, modernizace socálního zázemí v I.NP, vyměněna okna za nová plastová, položeny nové podlahové krytiny, nové rozvody elektro, vody, kanalizace v I. a II. NP a modernizace sociálního zázemí. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 

203EX2443/18 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pístov, část obce, Jihlava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace