Dražba pozemků v obci Koclířov, okr. Svitavy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 08546/12-177
Nejnižší podání 34.930 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

cd68b655
54.930 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cd68b655 54.930 Kč 10.9.2020 14:00:05.321404
bea89542 53.930 Kč 10.9.2020 13:59:30.446919
cd68b655 52.930 Kč 10.9.2020 13:56:40.521467
bea89542 51.930 Kč 10.9.2020 13:56:11.668260
cd68b655 50.930 Kč 10.9.2020 13:52:37.209509
bea89542 49.930 Kč 10.9.2020 13:44:42.015922
cd68b655 48.930 Kč 10.9.2020 13:44:31.190981
bea89542 47.930 Kč 10.9.2020 13:42:12.190546
cd68b655 46.930 Kč 10.9.2020 13:41:25.728699
fdc955a0 45.930 Kč 10.9.2020 13:40:22.120536
bea89542 44.930 Kč 10.9.2020 13:39:23.604560
fdc955a0 43.930 Kč 10.9.2020 13:38:17.953981
cd68b655 42.930 Kč 10.9.2020 13:37:03.881820
fdc955a0 41.930 Kč 10.9.2020 13:36:07.186206
bea89542 40.930 Kč 10.9.2020 13:35:50.686074
cd68b655 39.930 Kč 10.9.2020 13:34:59.827759
bea89542 38.930 Kč 10.9.2020 13:33:42.841956
fdc955a0 37.930 Kč 10.9.2020 13:33:29.346062
bea89542 36.930 Kč 10.9.2020 13:32:37.321014
cd68b655 35.930 Kč 10.9.2020 13:32:31.060294
fdc955a0 34.930 Kč 10.9.2020 13:30:03.473685

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 08546/12-177
Začátek dražby10.09.2020 13:30
Konec dražby10.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání34.930 Kč
Výsledná cena (odhadní)52.390 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110854612
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 5550 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 5557 - trvalý travní porost, v k.ú. a obci Koclířov, okres Svitavy, které jsou situovány v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území, netvoří jednotný funkční celek s přístupem po částečně zpevněné (štěrkové) komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Koclířov. Pozemek p.č. 5557 je dále přístupný přes nezpevněné pozemky. Dle platného územního plánu obce Koclířov (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: p.č. 5550 - „NZ2 - plochy zemědělské - samozásobitelské“, p.č. 5557 - „NSzp - plochy smíšené nezastavěného území - plochy smíšené krajinné zemědělské a přírodní.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Předmětem dražby je rovněž pozemek p.č. 5558 – lesní pozemek, s lesními porosty.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Koclířov, obec, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace