Stavební pozemky v obci Aš, okr. Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 786/03-471
Nejnižší podání 24.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

03a4bb88
41.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
03a4bb88 41.000 Kč 15.9.2020 13:26:06.478081
f42d91df 40.000 Kč 15.9.2020 13:25:58.326057
03a4bb88 39.000 Kč 15.9.2020 13:25:53.832759
f42d91df 38.000 Kč 15.9.2020 13:25:47.407514
03a4bb88 37.000 Kč 15.9.2020 13:25:15.514693
f42d91df 36.000 Kč 15.9.2020 13:25:07.015818
03a4bb88 35.000 Kč 15.9.2020 13:21:23.177495
f42d91df 34.000 Kč 15.9.2020 13:20:29.286432
03a4bb88 33.000 Kč 15.9.2020 13:20:17.437149
f42d91df 32.000 Kč 15.9.2020 13:20:09.222496
03a4bb88 31.000 Kč 15.9.2020 13:19:46.715217
f42d91df 30.000 Kč 15.9.2020 13:19:37.151672
03a4bb88 29.000 Kč 15.9.2020 13:18:25.096868
f42d91df 28.000 Kč 15.9.2020 13:18:13.805190
03a4bb88 27.000 Kč 15.9.2020 13:16:02.082907
f42d91df 26.000 Kč 15.9.2020 13:10:06.101911
03a4bb88 25.000 Kč 15.9.2020 13:01:10.753243
f42d91df 24.000 Kč 15.9.2020 13:00:09.347464

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 786/03-471
Začátek dražby15.09.2020 13:00
Konec dražby15.09.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání24.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol0300786471
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Aš. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 260 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemku parc. č. 4234 se nacházejí zbytky suti po domu č. 1079 a keřové porosty. Pozemek parc. č. 2745/23 je travnatý. Oba pozemky jsou rovinné. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes sousední pozemky cizích vlastníků.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

D&I CONSULTING LIMITED, se sídlem Juliana Close 29, Londýn N2 0TJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. Mgr. Petr Budziński, advokát, IČ: 71333355, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 26.10.2007 pohledávku ve výši 5.000.0000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Chebu, IČ: 72080043, Hálkova 32, 350 02 Cheb, přihlásil dne 15.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 425,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 1.530,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

O-CONSULT, s.r.o., IČ: 44567448, Baarova 48/4, 460 01 Liberec, zast. Mgr. Ota Jankulík, advokát, IČ: 44578156, 8. března 21/13, 460 01 Liberec, přihlásil dne 19.10.2018 pohledávku v celkové výši 20.805,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Turnově, IČ: 72080043, Havlíčkovo náměstí 54, 511 01 Turnov, přihlásil dne 8.11.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 10.917,15 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 46.581.374,75 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Chebská 1079/138, Aš, okres Cheb, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace