Automobil Opel Vectra 1.9CDI 16V SW Z-C/SW - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 26862/13-318
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 26

Nejvyšší podání

1bcca62c
47.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1bcca62c 47.500 Kč 29.9.2020 10:19:56.759188
17d82e3c 23.500 Kč 29.9.2020 10:18:58.183472
59ca8436 22.500 Kč 29.9.2020 10:18:53.948502
2d77f116 22.300 Kč 29.9.2020 10:15:19.165225
17d82e3c 21.300 Kč 29.9.2020 10:12:43.003459
50037a61 21.100 Kč 29.9.2020 10:10:41.659428
9c446954 20.900 Kč 29.9.2020 10:08:25.478061
2d77f116 20.600 Kč 29.9.2020 10:07:05.045880
50037a61 19.600 Kč 29.9.2020 10:06:13.112273
59ca8436 19.300 Kč 29.9.2020 10:05:55.979164
50037a61 19.100 Kč 29.9.2020 10:05:52.540949
2d77f116 18.600 Kč 29.9.2020 10:05:08.693103
59ca8436 17.600 Kč 29.9.2020 10:04:42.305484
50037a61 17.400 Kč 29.9.2020 10:04:11.099531
2d77f116 17.200 Kč 29.9.2020 10:00:43.372756
50037a61 15.200 Kč 29.9.2020 10:00:19.592881
2d77f116 15.000 Kč 29.9.2020 10:00:05.548307

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 26862/13-318
Začátek dražby29.09.2020 10:00
Konec dražby29.09.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1326862318, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 8.10.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.9.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace