Pozemek v k.ú. Krumsín, okr. Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX43294/13
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 9

Nejvyšší podání

571803ea
20.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
571803ea 20.667 Kč 7.10.2020 14:08:44.458766
1183e654 20.167 Kč 7.10.2020 14:06:06.263110
571803ea 19.667 Kč 7.10.2020 14:05:34.809904
1183e654 19.167 Kč 7.10.2020 14:02:09.472160
571803ea 18.667 Kč 7.10.2020 14:00:34.677909
1183e654 18.167 Kč 7.10.2020 13:59:33.883008
571803ea 17.667 Kč 7.10.2020 13:19:14.413176
1183e654 17.167 Kč 7.10.2020 13:18:53.701907
b7f7115f 16.667 Kč 7.10.2020 13:06:20.337043

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX43294/13
Začátek dražby07.10.2020 13:00
Konec dražby07.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota12.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104329413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2071 - orná půda, v k.ú. Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 

203EX43294/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Krumsín, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace