Rybník v k.ú. Hulín, okr. Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX24204/13
Nejnižší podání 122.000 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

f390ee61
122.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f390ee61 122.000 Kč 7.10.2020 13:01:42.245212

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX24204/13
Začátek dražby07.10.2020 13:00
Konec dražby07.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání122.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)183.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102420413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2947/62 - vodní plocha a pozemku p.č. 2947/83 - vodní plocha, vše v k.ú. Hulín, obec Hulín, okres Kroměříž, které jsou situovány mimo zastavěnou část města Hulín, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2931/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Pozemky jsou součástí Doubravického rybníku. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 

203EX24204/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno služebnost cesty a udržování svahu Rusavy, které bylo zřízeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru čd. 2744/30 k parcelám p.č. 2947/62 a p.č. 2947/83, kód k.ú. Kod k.ú.: 649309 Hulín.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hulín, město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace