Motocykl Yuki 50Q-2 Quick - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10206/15-188
Nejnižší podání 1.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

281e5e66
2.350 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
281e5e66 2.350 Kč 13.10.2020 10:45:28.134992
77bdc33a 2.300 Kč 13.10.2020 10:42:10.812310
281e5e66 2.250 Kč 13.10.2020 10:41:17.168354
90c5c7f7 2.200 Kč 13.10.2020 10:39:32.840520
77bdc33a 2.150 Kč 13.10.2020 10:35:12.316684
d8c4b229 2.100 Kč 13.10.2020 10:32:30.860937
77bdc33a 2.050 Kč 13.10.2020 10:31:20.336501
d8c4b229 2.000 Kč 13.10.2020 10:30:34.238679
77bdc33a 1.950 Kč 13.10.2020 10:30:27.365720
d8c4b229 1.900 Kč 13.10.2020 10:30:22.351316
281e5e66 1.850 Kč 13.10.2020 10:30:14.372342
d8c4b229 1.800 Kč 13.10.2020 10:30:05.209519
77bdc33a 1.750 Kč 13.10.2020 10:30:00.160280
d8c4b229 1.700 Kč 13.10.2020 10:29:40.618814
77bdc33a 1.650 Kč 13.10.2020 10:29:35.080807
d8c4b229 1.600 Kč 13.10.2020 10:29:08.831762
77bdc33a 1.550 Kč 13.10.2020 10:28:58.161067
d8c4b229 1.500 Kč 13.10.2020 10:28:40.239243
77bdc33a 1.450 Kč 13.10.2020 10:28:20.960395
d8c4b229 1.400 Kč 13.10.2020 10:28:03.959943
281e5e66 1.350 Kč 13.10.2020 10:27:51.531421
d8c4b229 1.300 Kč 13.10.2020 10:27:42.889329
77bdc33a 1.250 Kč 13.10.2020 10:09:19.521956
2b1d43d3 1.200 Kč 13.10.2020 10:01:10.033798

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10206/15-188
Začátek dražby13.10.2020 10:00
Konec dražby13.10.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1510206188, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 22.10.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 8.10.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace