Motocykl Yuki 50Q-2 Quick - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10206/15-187
Nejnižší podání 2.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 31

Nejvyšší podání

27786aaa
5.350 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
27786aaa 5.350 Kč 13.10.2020 10:45:37.451238
61196832 5.300 Kč 13.10.2020 10:42:04.813222
27786aaa 5.250 Kč 13.10.2020 10:40:11.942568
61196832 5.200 Kč 13.10.2020 10:35:19.476742
2157f68e 5.150 Kč 13.10.2020 10:31:42.588836
27786aaa 5.100 Kč 13.10.2020 10:31:35.246402
61196832 5.050 Kč 13.10.2020 10:31:29.585882
2157f68e 5.000 Kč 13.10.2020 10:28:25.300896
61196832 4.950 Kč 13.10.2020 10:28:05.920631
2157f68e 4.900 Kč 13.10.2020 10:27:53.102157
61196832 4.850 Kč 13.10.2020 10:27:42.361591
27786aaa 4.800 Kč 13.10.2020 10:27:35.265999
2157f68e 4.750 Kč 13.10.2020 10:27:11.077164
61196832 4.700 Kč 13.10.2020 10:23:17.544805
5f28f8b4 4.650 Kč 13.10.2020 10:17:46.150075
27786aaa 4.600 Kč 13.10.2020 10:16:26.668256
61196832 4.550 Kč 13.10.2020 10:15:49.450634
5f28f8b4 4.500 Kč 13.10.2020 10:14:51.172903
d21091ed 4.200 Kč 13.10.2020 10:14:26.442050
5f28f8b4 4.000 Kč 13.10.2020 10:12:39.623586
27786aaa 3.950 Kč 13.10.2020 10:12:27.077938
5f28f8b4 3.900 Kč 13.10.2020 10:11:30.683152
61196832 3.850 Kč 13.10.2020 10:11:25.797562
5f28f8b4 3.800 Kč 13.10.2020 10:11:21.201631
61196832 3.750 Kč 13.10.2020 10:11:11.780251
5f28f8b4 3.700 Kč 13.10.2020 10:11:02.769381
61196832 3.650 Kč 13.10.2020 10:10:55.240497
5f28f8b4 3.600 Kč 13.10.2020 10:10:44.204402
61196832 3.550 Kč 13.10.2020 10:09:36.377556
5f28f8b4 3.500 Kč 13.10.2020 10:07:57.729171
27786aaa 3.450 Kč 13.10.2020 10:06:46.237077
d21091ed 3.400 Kč 13.10.2020 10:06:03.313222
56d09423 2.900 Kč 13.10.2020 10:05:24.429824
5f28f8b4 2.850 Kč 13.10.2020 10:05:08.232262
27786aaa 2.800 Kč 13.10.2020 10:04:49.207433
56d09423 2.750 Kč 13.10.2020 10:04:36.958332
5f28f8b4 2.700 Kč 13.10.2020 10:03:48.642996
a91a51bb 2.500 Kč 13.10.2020 10:03:25.012271
5f28f8b4 2.450 Kč 13.10.2020 10:02:05.273057
a91a51bb 2.150 Kč 13.10.2020 10:01:46.066728
5f28f8b4 2.100 Kč 13.10.2020 10:01:26.809800
a91a51bb 2.050 Kč 13.10.2020 10:01:04.193607
5f28f8b4 2.000 Kč 13.10.2020 10:00:40.992841

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10206/15-187
Začátek dražby13.10.2020 10:00
Konec dražby13.10.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1510206187, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 22.10.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 8.10.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace