Dražba podílu 1/6 pozemku k.ú. Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 2188/17-159
Nejnižší podání 234.334 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

cfaa4b24
365.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cfaa4b24 365.000 Kč 17.9.2020 12:47:56.777143
52fb7270 360.000 Kč 17.9.2020 12:47:32.917263
cfaa4b24 354.334 Kč 17.9.2020 12:45:59.663085
52fb7270 349.334 Kč 17.9.2020 12:45:50.619262
cfaa4b24 344.334 Kč 17.9.2020 12:41:14.679073
52fb7270 339.334 Kč 17.9.2020 12:40:34.008365
cfaa4b24 334.334 Kč 17.9.2020 12:36:11.682093
52fb7270 329.334 Kč 17.9.2020 12:35:32.137971
cfaa4b24 324.334 Kč 17.9.2020 12:31:08.523820
52fb7270 319.334 Kč 17.9.2020 12:30:24.742836
cfaa4b24 314.334 Kč 17.9.2020 12:27:19.716806
52fb7270 309.334 Kč 17.9.2020 12:26:33.709982
cfaa4b24 304.334 Kč 17.9.2020 12:25:02.294441
523a1361 294.334 Kč 17.9.2020 12:24:53.713727
cfaa4b24 289.334 Kč 17.9.2020 12:24:21.124152
523a1361 284.334 Kč 17.9.2020 12:24:17.106210
cfaa4b24 279.334 Kč 17.9.2020 12:23:57.457000
523a1361 269.334 Kč 17.9.2020 12:23:36.812625
cfaa4b24 264.334 Kč 17.9.2020 12:23:30.146032
523a1361 259.334 Kč 17.9.2020 12:23:20.652614
cfaa4b24 254.334 Kč 17.9.2020 12:23:05.558802
523a1361 249.334 Kč 17.9.2020 12:22:52.271449
cfaa4b24 244.334 Kč 17.9.2020 12:22:38.152817
523a1361 239.334 Kč 17.9.2020 12:21:51.692792
cfaa4b24 234.334 Kč 17.9.2020 11:30:04.647750

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 2188/17-159
Začátek dražby17.09.2020 11:30
Konec dražby17.09.2020 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání234.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)351.500 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol2188175555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/6 pozemku - pozemek parcelní číslo 12/2, o výměře 408 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 12/7, o výměře 842 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 12/30, o výměře 738 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 168/1, o výměře 39965 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 409/1, o výměře 1351 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Bohuňovice, katastrální území Bohuňovice, na listu vlastnictví č. 918


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

- nájemní smlouva uzavřená dne 03.02.2004 s povinným (pronajímatelem) a ZD Bohuňovice s.r.o., IČ 60320818, se sídlem V drahách 648,783 14 Bohuňovice, (nájemcem), s výpovědní dobou sjednanou na 1 rok


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°39'36.9"N 17°17'3.33"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace