Dražba podílu 2/12 pozemku k.ú. Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 2188/17-157
Nejnižší podání 91.574 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

38870255
135.074 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
38870255 135.074 Kč 17.9.2020 15:40:58.099318
4f7652d9 133.074 Kč 17.9.2020 15:39:53.148210
38870255 129.574 Kč 17.9.2020 15:38:34.788698
4f7652d9 127.574 Kč 17.9.2020 15:38:26.005081
38870255 125.574 Kč 17.9.2020 15:35:25.849315
4f7652d9 123.574 Kč 17.9.2020 15:35:10.090745
38870255 121.574 Kč 17.9.2020 15:30:11.527749
4f7652d9 119.574 Kč 17.9.2020 15:29:49.760882
38870255 117.574 Kč 17.9.2020 15:26:07.202628
4f7652d9 115.574 Kč 17.9.2020 15:25:43.035010
38870255 113.574 Kč 17.9.2020 15:24:45.285269
4f7652d9 111.574 Kč 17.9.2020 15:24:21.604493
38870255 109.574 Kč 17.9.2020 15:17:12.366659
4f7652d9 107.574 Kč 17.9.2020 15:16:47.379819
38870255 105.574 Kč 17.9.2020 15:16:40.650022
4f7652d9 103.574 Kč 17.9.2020 15:16:32.323585
38870255 101.574 Kč 17.9.2020 15:14:24.846550
4f7652d9 99.574 Kč 17.9.2020 15:13:21.412554
38870255 97.574 Kč 17.9.2020 15:09:03.160835
4f7652d9 95.574 Kč 17.9.2020 15:05:34.286152
38870255 93.574 Kč 17.9.2020 14:56:27.930536
4f7652d9 91.574 Kč 17.9.2020 14:31:59.477908

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 2188/17-157
Začátek dražby17.09.2020 14:30
Konec dražby17.09.2020 15:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání91.574 Kč
Výsledná cena (odhadní)137.360 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol2188175555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 2/12 pozemku - pozemek parcelní číslo 284/21, o výměře 39912 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Bohuňovice, katastrální území Bohuňovice, na listu vlastnictví č. 930


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

- nájemní smlouva uzavřená dne 03.02.2004 s povinným (pronajímatelem) a ZD Bohuňovice s.r.o., IČ 60320818, se sídlem V drahách 648,783 14 Bohuňovice, (nájemcem), s výpovědní dobou sjednanou na 1 rok.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°40'48.57"N 17°17'31.92"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace