Dražba pozemku k.ú. Dalov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 3790/04-240
Nejnižší podání 465.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 3790/04-240
Začátek dražby08.10.2020 08:30
Konec dražby08.10.2020 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání465.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)930.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol3790045555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu pozemku o rozloze 1.953 m2 . Územní plán stanoví, že část pozemku je regulována jako - SV - plocha smíšená obytná - venkovská a část pozemku jako PV - plocha veřejných prostranství. 3 Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Na pozemku parc. č. st. 217 stojí rodinný dům č.p. 79, který je ve vlastnictví cizí osoby. Pozemek je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Občanská vybavenost obce je v dojezdové vzdálenosti. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, výše přihlášené pohledávky 5.951,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

2) Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc, výše přihlášené pohledávky 745.518,15 Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky. 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°46'59.81"N 17°20'17.82"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace