Dražba podílu id. 1/2 pozemků v obci Mladošovice, okr. České Budějovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 03641/11-144
Nejnižší podání 22.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

fc3f7fa0
22.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fc3f7fa0 22.000 Kč 24.9.2020 13:31:27.238796

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 03641/11-144
Začátek dražby24.09.2020 13:30
Konec dražby24.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání22.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110364111
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích vše v k.ú. Petrovice u Borovan, obec Mladošovice, okres České Budějovice, které tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Mladošovice, v místní části Petrovice u Borovan. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na ve vlastnictví Obce Mladošovice. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Mladošovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Mladošovice jsou pozemky vedeny v plochách: - p.č. 27/4 - navržené plochy „B - plochy bydlení“, p.č. 27/5 - stabilizované plochy „VP - plochy veřejných prostranství“, p.č. 27/7 - stabilizované plochy „VP - plochy veřejných prostranství“, p.č. 27/8 - stabilizované plochy „VP - plochy veřejných prostranství“, p.č. 28/15 - stabilizované plochy „B - plochy bydlení“, p.č. 1670/1 - stabilizované plochy „DI - plochy dopravní infrastruktury“, p.č. 1670/2 - stabilizované plochy „DI - plochy dopravní infrastruktury.“ Přes pozemky vede trasa nadzemního vedení elektrické energie.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Mladošovice, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace