Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 na rekreačním areálu Nuzice, okr. České Budějovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 1864/13-211
Nejnižší podání 989.480 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

3dc05491
989.480 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3dc05491 989.480 Kč 30.9.2020 14:20:04.999611

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 1864/13-211
Začátek dražby30.09.2020 14:00
Konec dražby30.09.2020 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání989.480 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.473.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota65.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol186413229
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o bývalé rekreační středisko, které bylo tvořeno hlavní centrální víceúčelovou budovou s okolními menšími chatkami, situovanými na mírně svažitém terénu nad levým břehem řeky Lužnice. Areál jako celek je delší dobu mimo provoz, stavby postupně chátrají, včetně známek vandalismu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rekreační chaty osady u řeky Lužnice, jedná se o nesrostlé území s částí obce Nuzice. Centrum části obce Nuzice je ve vzdálenosti 1,3 km, do Týnu nad Vltavou je vzdálenost 6,6 km. Přístup k areálu je po zpevněné komunikaci, pozemky jsou volně přístupné vč. některých staveb. Předmětem tohoto ocenění jsou pouze pozemky, jejichž součástí jsou stavby (tzn. okolní chatky), bez hlavní stavby se společným hygienickým zázemím č.p. 63 (zapsána na LV jako rodinný dům) a pozemku okolo chatek.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nuzice, Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace