Dražba podílu 107/10000 na činžovním domě obec, okres Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 21436/10
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

b31ebc26
65.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b31ebc26 65.000 Kč 30.9.2020 13:02:35.042305
b31ebc26 60.000 Kč 30.9.2020 13:00:08.889596

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 21436/10
Začátek dražby30.09.2020 13:00
Konec dražby30.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Stuchlová
telefon: +420 355 318 111,
veronika.stuchlova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201021436
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 107/10000 na řadovém, podsklepeném bytovém domě. Konstrukce budovy je zděná. Její stav odpovídá průběžné údržbě. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, tvoří přístřešek na popelnice a pergola. Součástí věcí nemovitých jsou inženýrské sítě.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

 1. Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litoměřicích, se sídlem Masarykova 2000 412 01 Litoměřice, s pohledávkou ve výši 20 395,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 210 spisu;

 2. JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 214 spisu;

 3. Mgr. Pavel Tintěra, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník, se sídlem Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 215 spisu;

 4. JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 216 spisu;

 5. WLG Invest a.s., IČ: 26289636, se sídlem Zarámí 4077, 760 40 Zlín, práv. zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem, se sídlem Filištínská 145, 537 01 Chrudim, s pohledávkou ve výši 392,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 217 spisu;

 6. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 v Praze 3, Regionální pobočka Ústí nad Labem, s pohledávkou ve výši 239 638,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 218 spisu;

 7. Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice, se sídlem Seifertova 2063/3, 412 01 Litoměřice, s pohledávkou ve výši 19 034,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 224 spisu;

 8. innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, práv. zast. Mgr. Přemyslem Dubem, advokátem se sídlem Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10, Strašnice, s pohledávkou ve výši 11 170,16 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 225, 231 spisu;

 9. Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 228 spisu;

 10. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 233 spisu;

 11. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, s pohledávkou ve výši 7 926,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 234 spisu;

 12. Prim Inova GmbH, IČ: CH-020.4.036.968.0, se sídlem Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, práv. zast. Mgr. Ing. Vojtěch Tříska, advokát, zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 10314, společník Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 28507657, se sídlem v Praze 1, Národní 28, PSČ: 110 00, s pohledávkou ve výši 2 314,69 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 236 spisu;

 13. ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, práv. zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČ: 02476649, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 2 314,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 237 spisu;

 14. Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 15057 Praha 5, práv. zast. Mgr. Jiřím Žákem, advokátem zapsaným v seznamu advokátů ČAK pod č. 9624, společníkem Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28507657, se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ 110 00, s pohledávkou ve výši 5 507,71 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 238 spisu;

 15. Pivovary Staropramen s.r.o., IČ: 24240711, se sídlem Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, práv. zast. JUDr. Janem Mikšem, advokátem, se sídlem Na Slupi 15, Praha 2, s pohledávkou ve výši 120 000,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 239 spisu;

 16. Matco, s.r.o., IČ: 26425033, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, práv. zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., IČ: 02000768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha, s pohledávkou ve výši 2 772,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 248 spisu;

 17. Matco, s.r.o., IČ: 26425033, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, práv. zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., IČ: 02000768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha, s pohledávkou ve výši 20 510,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 249 spisu;Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°32'20.96"N 14°7'52.44"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace