Podíl 1/2 ostatní plocha

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 965/20/IZ
Nejnižší podání 16.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

edfad3f0
16.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
edfad3f0 16.000 Kč 30.9.2020 13:29:39.881964

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 965/20/IZ
Začátek dražby30.09.2020 13:00
Konec dražby30.09.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání16.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185269/6800
Variabilní symbol96520
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Brniště, v mírně sklonitém terénu,

tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1703/4 -

ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01

Liberec a fakticky je přístupný přes pozemek p.č. 879/2 - trvalý travní porost, který je ve

vlastnictví: Česká republika. Skutečný přístup je dále přes pozemek p.č. 179/4 - ostatní plocha,

který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěný). Dle informací ČSÚ v obci

Brniště je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod.

Dle platného územního plánu obce Brniště jsou pozemky vedeny jako: „SV - plochy smíšené

obytné venkovské“.

Informace získány z internetových stránek obce Brniště.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno po první dražbě na úřední desce soudního exekutora.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Brniště, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace