Pozemek v k.ú. Lhota Komárov, okr. Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX51647/15
Nejnižší podání 149.333 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

c610e285
149.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c610e285 149.333 Kč 29.10.2020 13:52:52.121520

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX51647/15
Začátek dražby29.10.2020 13:00
Konec dražby29.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání149.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)224.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105164715
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 376/9 - trvalý travní porost, v k.ú. Lhota Komárov, obec Chuchelna, okres Semily, který je situován v jižní, zastavěné části katastrálního území. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 805 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV Perštýn, 460 01 Liberec. Přes pozemek vede trasa nadzemního vedení. Dle platného územního plánu obce Chuchelna je pozemek vedený jako: „AZ - sady a zahrady“.

203EX51647/15, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chuchelna, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace