Dražba podílu 1/3 lesního pozemku a dále 1/6 orné půdy a dále 8/72 louky k.ú. Hošťálková

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 03611/06
Nejnižší podání 22.067 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

ffa6149d
38.067 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ffa6149d 38.067 Kč 30.9.2020 13:57:00.068662
8252616b 37.067 Kč 30.9.2020 13:56:40.201021
ffa6149d 36.067 Kč 30.9.2020 13:56:25.770253
8252616b 35.067 Kč 30.9.2020 13:55:05.422432
ffa6149d 34.067 Kč 30.9.2020 13:54:40.047175
8252616b 33.067 Kč 30.9.2020 13:54:08.156145
a2d3500b 32.067 Kč 30.9.2020 13:52:59.403567
ffa6149d 31.067 Kč 30.9.2020 13:50:52.373629
8252616b 30.067 Kč 30.9.2020 13:50:23.941449
a2d3500b 29.067 Kč 30.9.2020 13:49:01.134858
8252616b 28.067 Kč 30.9.2020 13:46:44.188400
a2d3500b 27.067 Kč 30.9.2020 13:43:36.979606
ffa6149d 26.067 Kč 30.9.2020 13:34:40.442331
a2d3500b 25.067 Kč 30.9.2020 13:28:46.422963
ffa6149d 24.067 Kč 30.9.2020 13:14:32.109071
a2d3500b 23.067 Kč 30.9.2020 13:13:49.440195
ffa6149d 22.067 Kč 30.9.2020 13:00:19.413315

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 03611/06
Začátek dražby30.09.2020 13:00
Konec dražby30.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání22.067 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200603611
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na lesním pozemku nepravidelného tvaru. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno. Součástí věci nemovité jsou porosty. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nesousedících zemědělských pozemcích nepravidelných tvarů. A dále se jedná o  ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 8/72 na travnatém pozemku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

1) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, s pohledávkou ve výši 8 333,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 113 a 232 spisu.
2) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, s pohledávkou ve výši 10 345,50 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 114 a 233 spisu.
3) Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, s pohledávkou ve výši 81 285,73 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 227 spisu.
4) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 228 spisu.
5) LOITE Consulting a.s., IČ: 24218880, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, právně zastoupen: Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, IČ 264 364 51, Boušova, Praha 9, s pohledávkou ve výši 75 391,04 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 234 spisu.
6) Finanční úřad pro Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 86 ZLÍN, Územní pracoviště ve Vsetíně se sídlem Smetanova 1110, 755 01 VSETÍN s pohledávkou ve výši 3 053,95 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 235 spisu.
7) JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, s pohledávkou ve výši 7 290,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 236 spisu.
8) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00 zastoupená Ivanou Kocourkovou, vedoucí referátu vymáhání Zlín, Regionální pobočky Ostrava, pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj s pohledávkou ve výši 67 546,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 237 spisu.
9) JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Bolzanova 1, Praha 1, PSČ: 110 00, právně zast: JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 4, Podolská 126/103, s pohledávkou ve výši 14 899,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 238 a 239 spisu.
10) AB – CREDIT a.s., IČ: 40522610 se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, s pohledávkou ve výši 60 582,70 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 240 spisu.
11) Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 272 42 617, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, s pohledávkou ve výši 39 497,49 Kč s přísl., pohledávkou ve výši 60 288,63 Kč s přísl. a pohledávkou ve výši 60 375,57 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 242 spisu.
12) Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, IČ: 27646751, právně zastoupen: JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem, Vyskočilova 1326/5, Praha 4, 140 00, s pohledávkou ve výši 19 690,83 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 244 spisu.
13) T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, právně zastoupen: Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, s pohledávkou ve výši 29 817,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 245 spisu.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°21'12.66"N 17°50'50.89"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace