Garáž s pozemkem 20 m² Chvaletice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 200117
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby200117
Začátek dražby08.10.2020 11:00
Konec dražby08.10.2020 11:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Cena předmětu dražby135.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol200117
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek parc.č. st.521 o evidované výměře 20 m², zastavěná plocha a nádvoří.

Součástí je stavba , budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž

Stavba stojí na pozemku parc.č. st. 521

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 340 pro k. ú. Telčice, obec Chvaletice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice


Termín prohlídky

  • Od 23.09.2020 16:00 do 23.09.2020 16:15
  • Od 24.09.2020 16:00 do 24.09.2020 16:15

Sraz zájemců o prohlídku je před vjezdem do areálu garáží z Palackého ulice, Chvaletice – Telčice Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 733 415 413.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chvaletice, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace