Pozemek v k.ú. Hošťka, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX10399/20
Nejnižší podání 26.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 28

Nejvyšší podání

f8a83ae0
86.073 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f8a83ae0 86.073 Kč 29.10.2020 14:19:50.389128
c84db301 84.073 Kč 29.10.2020 14:18:57.680110
f8a83ae0 82.072 Kč 29.10.2020 14:16:12.218775
6e7a5b53 80.072 Kč 29.10.2020 14:15:40.942216
f8a83ae0 78.072 Kč 29.10.2020 14:15:22.400093
6e7a5b53 76.072 Kč 29.10.2020 14:15:08.061899
f8a83ae0 74.072 Kč 29.10.2020 14:10:11.405171
6e7a5b53 72.072 Kč 29.10.2020 14:09:59.719807
f8a83ae0 70.000 Kč 29.10.2020 14:05:10.813133
6e7a5b53 67.890 Kč 29.10.2020 14:04:53.457332
f8a83ae0 65.000 Kč 29.10.2020 14:02:53.496998
c84db301 62.000 Kč 29.10.2020 14:02:47.662958
f8a83ae0 60.000 Kč 29.10.2020 14:01:31.704627
c84db301 57.000 Kč 29.10.2020 14:01:24.356817
f8a83ae0 55.000 Kč 29.10.2020 14:00:55.881321
c79f3fe4 50.667 Kč 29.10.2020 14:00:45.151680
f8a83ae0 48.667 Kč 29.10.2020 13:58:00.976300
57eab10b 46.667 Kč 29.10.2020 13:57:54.532618
f8a83ae0 44.667 Kč 29.10.2020 13:57:30.953163
57eab10b 42.667 Kč 29.10.2020 13:57:21.535386
f8a83ae0 40.667 Kč 29.10.2020 13:57:07.627375
57eab10b 38.667 Kč 29.10.2020 13:57:00.424570
f8a83ae0 36.667 Kč 29.10.2020 13:56:54.752905
57eab10b 34.667 Kč 29.10.2020 13:56:44.837803
f8a83ae0 32.667 Kč 29.10.2020 13:56:36.132865
57eab10b 30.667 Kč 29.10.2020 13:55:11.809425
6e7a5b53 28.667 Kč 29.10.2020 13:54:32.657003
f8a83ae0 26.667 Kč 29.10.2020 13:01:37.753003

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX10399/20
Začátek dražby29.10.2020 13:00
Konec dražby29.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání26.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)40.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101039920
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 262/13 - ostatní plocha, vše v k.ú. Hoštka, obec Hoštka, okres Litoměřice, který je situován ve vnitřní, zastavěné části obce Hoštka. Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 2696/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Hoštka, nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka. Dle informací ČSÚ v obci Hoštka je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Hoštka je pozemek vedený jako: „B - plochy bydlení“. Informace získány z internetových stránek obce. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku se nachází kamenný sklep.

203EX10399/20 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hoštka, město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace