Soubor movitých věcí: nářadí (parní čistič, sněhové fréza, kompresor, pila, sekačka atd.)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14311/19-161
Nejnižší podání 13.230 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

a52781c3
24.630 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a52781c3 24.630 Kč 13.10.2020 10:39:09.256394
b8b85cf4 22.630 Kč 13.10.2020 10:38:58.088587
a52781c3 22.430 Kč 13.10.2020 10:38:49.535766
b8b85cf4 22.230 Kč 13.10.2020 10:38:42.985664
a52781c3 22.030 Kč 13.10.2020 10:38:35.096024
b8b85cf4 21.830 Kč 13.10.2020 10:38:27.678903
a52781c3 21.630 Kč 13.10.2020 10:38:19.624247
b8b85cf4 21.430 Kč 13.10.2020 10:38:12.319912
a52781c3 21.230 Kč 13.10.2020 10:37:37.598332
b8b85cf4 21.030 Kč 13.10.2020 10:37:03.904750
a52781c3 20.830 Kč 13.10.2020 10:36:50.464464
b8b85cf4 19.830 Kč 13.10.2020 10:36:40.199655
a52781c3 19.630 Kč 13.10.2020 10:36:30.775877
b8b85cf4 19.430 Kč 13.10.2020 10:36:20.877957
a52781c3 19.230 Kč 13.10.2020 10:34:51.088385
b8b85cf4 18.230 Kč 13.10.2020 10:34:31.027280
a52781c3 18.030 Kč 13.10.2020 10:34:16.696240
b8b85cf4 17.030 Kč 13.10.2020 10:34:00.483046
a52781c3 16.830 Kč 13.10.2020 10:33:34.696615
b8b85cf4 15.830 Kč 13.10.2020 10:32:57.379645
a52781c3 15.630 Kč 13.10.2020 10:32:37.735915
b8b85cf4 14.630 Kč 13.10.2020 10:32:15.582919
a52781c3 14.430 Kč 13.10.2020 10:31:59.648058
b8b85cf4 14.230 Kč 13.10.2020 10:31:26.489107
a52781c3 14.030 Kč 13.10.2020 10:31:07.643629
b8b85cf4 13.830 Kč 13.10.2020 10:27:25.144302
a52781c3 13.630 Kč 13.10.2020 10:26:24.991100
b8b85cf4 13.430 Kč 13.10.2020 10:25:00.020558
a52781c3 13.230 Kč 13.10.2020 10:01:20.311723

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14311/19-161
Začátek dražby13.10.2020 10:00
Konec dražby13.10.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání13.230 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.690 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1914311161, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 22.10.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 8.10.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace