id. 1/24 pozemku Měnín, okr. Brno-venkov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 08143/12-EKMG
Nejnižší podání 3.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 08143/12-EKMG
Začátek dražby04.11.2020 09:30
Konec dražby04.11.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání3.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200289/6800
Variabilní symbol814312
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 parc. č. 3045 pro k.ú. Měnín, obec Měnín, okr. Brno-venkov, na LV č. 1293.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED, Územní pracoviště Brno I

Příkop 25, 604 23 BRNO-STŘED ve výši 962,- Kč a žádá její zaplacení. Dále žádá zařadit pohledávku podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky.

 

Přihláška č.l.163 doručena dne 25.09.2020

 

2/ AB 4 B. V., IČO: 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933/Wtc, 1077 XX Amsterodam, Nizozemsko, právně zastoupen: Mgr. Vladimír Štekl, advokát, se sídlem Štěpánská 317/3, Brno, PSČ 602 00 ve výši 210.309,69 Kč,  a žádá její zaplacení. Zajištěná  exekutorským zástavním právem na základě exekučního příkazu č.j. 120 EX 31052/13-21 ze dne 21.11.2013, který byl doručen na katastrální úřad dne 22. 11. 2013.

 

Přihláška č.l. 165 doručena dne 29.09.2020

 

3/ Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768, ,se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 ve výši 29.340,30 Kč a žádá její zaplacení. Dle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu – oprávněného z přerušené exekuce (exekuční příkaz čj. 139EX 12126/20-017, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví povinné, jež jsou nyní předmětem této dražby založen na č.l. 172). Nebude-li možné ji v rámci této skupiny plně uspokojit z rozdělované podstaty, nechť se uspokojí podle zásady lepšího pořadí, tedy předně v souladu s § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v pořadí podle dne, kdy soudnímu exekutorovi došel návrh oprávněného z přerušené exekuce na nařízení exekuce,

 

Přihláška č.l. 169 doručena dne 12.10.2020

 

4a/ Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, IČ: 27646751, právně zastoupen: JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem: Vyskočilova 1326/5, Praha 4, 140 00, ve výši 11.173,49 Kč dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, když tato je, zajištěna exekutorským zástavním právem (exekučním příkazem ze dne 15.05.2012, č.j. 081 EX 12000/12-018 HeD, exekutorské zástavní právo na nemovitostech povinného, které jsou předmětem dražby. Předmětný exekuční příkaz byl příslušnému katastrálnímu úřadu doručen dne 17.05.2012) a ve výši 47.445,45 Kč a žádá její zaplacení, dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu - skupina pohledávek oprávněných z přerušené exekuce (exekuční příkaz ze dne 23.10.2015, č.j. 081 EX 07045/15-025, prodejem nemovitostí ve vlastnictví povinného, které jsou předmětem dražby založen na č.l. 182)

 

Přihláška č.l. 191 doručena dne 20.10.2020

 

4b/ Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, IČ: 27646751, právně zastoupen: JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem: Vyskočilova 1326/5, Praha 4, 140 00, ve výši 47.445,45 Kč a žádá její zaplacení, dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu - skupina pohledávek oprávněných z přerušené exekuce (exekuční příkaz ze dne 23.10.2015, č.j. 081 EX 07045/15-025, prodejem nemovitostí ve vlastnictví povinného, které jsou předmětem dražby založen na č.l. 182)

 

Přihláška č.l. 191 doručena dne 20.10.2020

 

5/ Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 – Podolí ve výši 11.293,78 Kč a žádá její zaplacení., 4. skupina pohledávek ve smyslu § 337c občanského soudního řádu. Rozhodným dnem je den doručení exekučního návrhu shora uvedenému soudnímu exekutorovi – k tomu došlo dne 26.1.2012.

 

Přihláška č.l. 196 doručena dne 20.10.2020

 

6/ ZFP akademie, a.s., IČO: 263 04 805, se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, zastoupen JUDr. Róbertem Pružinským, advokátem se sídlem Na Řádku 8, 690 02 Břeclav ve výši 11.611,65 Kč a žádá její zaplacení., dle § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., do čtvrté skupiny (oprávněného z přerušené exekuce 006 EX 388/16) s pořadím dle data podání exekučního návrhu výkonu rozhodnutí. K podání exekučního návrhu došlo dne 3. 3. 2016.

 

Přihláška č.l. 201 doručena dne 26.10.2020

 

7a/ Československá obchodní banka, a. s., se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, právně zastoupen: JUDr. Romanem Majerem, advokátem, pobočka Plzeň, Úslavská 33, Plzeň 326 00 ve výši 718 832,42 Kč dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.

 

Přihláška č.l. 206 doručena dne 27.10.2020

 

7b/ Československá obchodní banka, a. s., se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, právně zastoupen: JUDr. Romanem Majerem, advokátem, pobočka Plzeň, Úslavská 33, Plzeň 326 00 a ve výši 86 758,67 Kč a žádá její zaplacení.  dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.


Přihláška č.l. 206 doručena dne 27.10.2020


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Měnín, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace