Zahrada Kojetín, okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 06682/14-EKIZ
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 24
Počet podání 43

Nejvyšší podání

6dce2bdf
72.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6dce2bdf 72.000 Kč 3.11.2020 10:16:56.046641
3d8cc32f 71.000 Kč 3.11.2020 10:16:47.647119
6dce2bdf 69.000 Kč 3.11.2020 10:16:22.347107
3d8cc32f 68.000 Kč 3.11.2020 10:16:16.158007
6dce2bdf 66.000 Kč 3.11.2020 10:15:49.045641
3d8cc32f 65.000 Kč 3.11.2020 10:15:44.368124
6dce2bdf 63.000 Kč 3.11.2020 10:15:09.977733
3d8cc32f 62.000 Kč 3.11.2020 10:15:03.135603
6dce2bdf 60.000 Kč 3.11.2020 10:14:42.914609
3d8cc32f 59.000 Kč 3.11.2020 10:14:24.129869
6dce2bdf 57.000 Kč 3.11.2020 10:09:27.099692
dece50fc 56.000 Kč 3.11.2020 10:09:19.773852
6dce2bdf 55.000 Kč 3.11.2020 10:04:29.704645
8c41ae0c 54.000 Kč 3.11.2020 10:04:08.638742
6dce2bdf 53.000 Kč 3.11.2020 10:00:44.568105
8c41ae0c 52.000 Kč 3.11.2020 10:00:36.522060
6dce2bdf 51.000 Kč 3.11.2020 9:57:01.432041
dece50fc 50.000 Kč 3.11.2020 9:55:43.763317
8c41ae0c 49.000 Kč 3.11.2020 9:50:57.063179
dece50fc 48.000 Kč 3.11.2020 9:49:28.316356
8c41ae0c 47.000 Kč 3.11.2020 9:45:17.526755
dece50fc 46.000 Kč 3.11.2020 9:41:29.429234
c735413e 45.000 Kč 3.11.2020 9:37:38.779324
8c41ae0c 42.000 Kč 3.11.2020 9:35:29.069592
e173d9b7 41.000 Kč 3.11.2020 9:34:50.834209
77de848d 40.000 Kč 3.11.2020 9:33:36.703383
e173d9b7 39.000 Kč 3.11.2020 9:32:49.740868
8c41ae0c 38.000 Kč 3.11.2020 9:28:33.480580
e173d9b7 37.000 Kč 3.11.2020 9:24:17.225527
8c41ae0c 36.000 Kč 3.11.2020 9:24:08.372990
c735413e 35.000 Kč 3.11.2020 9:20:18.000648
8c41ae0c 30.000 Kč 3.11.2020 9:19:57.815744
c735413e 26.000 Kč 3.11.2020 9:19:32.590530
e43fc59f 25.000 Kč 3.11.2020 9:19:06.287330
c735413e 24.000 Kč 3.11.2020 9:18:04.813179
3050b96f 19.000 Kč 3.11.2020 9:17:39.279182
0bf8d84f 18.000 Kč 3.11.2020 9:16:47.350341
d26bb9ac 17.000 Kč 3.11.2020 9:16:36.696158
3050b96f 16.000 Kč 3.11.2020 9:16:13.735095
e43fc59f 15.000 Kč 3.11.2020 9:15:59.121118
da6c6493 12.000 Kč 3.11.2020 9:15:45.834752
8c41ae0c 11.000 Kč 3.11.2020 9:15:26.378879
e43fc59f 10.000 Kč 3.11.2020 9:15:06.160826

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 06682/14-EKIZ
Začátek dražby03.11.2020 09:15
Konec dražby03.11.2020 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185111/6800
Variabilní symbol668214
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Zahrada Kojetín, okr. Přerov


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno po první dražbě na úřední desce soudního exekutora


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kojetín, město, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace