Motocykl YAMAHA BT 1100 BULLDOG - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1378/03-303
Nejnižší podání 22.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 132

Nejvyšší podání

f6958dd6
58.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f6958dd6 58.300 Kč 27.10.2020 11:04:20.022557
4f56b86a 58.100 Kč 27.10.2020 11:00:49.927191
f6958dd6 57.900 Kč 27.10.2020 10:58:17.581381
7771b62f 57.700 Kč 27.10.2020 10:55:37.941213
4f56b86a 57.500 Kč 27.10.2020 10:54:17.125959
7771b62f 57.300 Kč 27.10.2020 10:53:51.300312
f6958dd6 57.100 Kč 27.10.2020 10:52:32.291751
4f56b86a 56.900 Kč 27.10.2020 10:50:44.438759
f6958dd6 56.700 Kč 27.10.2020 10:49:04.811501
4f56b86a 56.200 Kč 27.10.2020 10:45:02.091687
e42c18b3 56.000 Kč 27.10.2020 10:44:53.173202
7771b62f 53.700 Kč 27.10.2020 10:42:42.913134
f6958dd6 53.500 Kč 27.10.2020 10:40:46.699859
7771b62f 52.801 Kč 27.10.2020 10:38:06.389405
a5f0b24c 52.601 Kč 27.10.2020 10:36:50.600231
7771b62f 52.401 Kč 27.10.2020 10:33:53.125341
ef7d596c 52.201 Kč 27.10.2020 10:30:45.443858
a5f0b24c 52.001 Kč 27.10.2020 10:29:53.215213
ef7d596c 51.801 Kč 27.10.2020 10:26:49.921300
3ff81b58 51.601 Kč 27.10.2020 10:20:22.751064
b91f9938 51.401 Kč 27.10.2020 10:19:42.009542
4f56b86a 51.201 Kč 27.10.2020 10:18:47.423058
92948ecf 51.001 Kč 27.10.2020 10:15:20.976192
7771b62f 50.801 Kč 27.10.2020 10:15:00.004242
51739519 50.601 Kč 27.10.2020 10:12:00.613541
91d0ccb8 50.401 Kč 27.10.2020 10:11:47.528648
7771b62f 48.401 Kč 27.10.2020 10:10:56.872746
91d0ccb8 48.201 Kč 27.10.2020 10:10:41.423189
d520f239 48.001 Kč 27.10.2020 10:09:34.486853
4f56b86a 47.231 Kč 27.10.2020 10:08:21.554053
b91f9938 47.031 Kč 27.10.2020 10:08:10.031639
40f06329 46.831 Kč 27.10.2020 10:07:50.807159
b778f33f 45.831 Kč 27.10.2020 10:07:28.524310
a42b2d40 45.631 Kč 27.10.2020 10:07:22.908598
c435e9af 45.431 Kč 27.10.2020 10:07:10.151985
766b20cb 45.200 Kč 27.10.2020 10:06:38.037680
255a26e5 45.000 Kč 27.10.2020 10:06:04.872040
9837dce1 44.000 Kč 27.10.2020 10:05:56.453259
c8db6329 42.600 Kč 27.10.2020 10:05:43.670539
255a26e5 42.100 Kč 27.10.2020 10:05:29.766593
92948ecf 41.900 Kč 27.10.2020 10:04:51.956657
f6958dd6 36.900 Kč 27.10.2020 10:04:45.074981
9837dce1 36.671 Kč 27.10.2020 10:04:41.268305
b778f33f 33.671 Kč 27.10.2020 10:04:31.724752
c435e9af 32.671 Kč 27.10.2020 10:04:18.073131
b778f33f 32.471 Kč 27.10.2020 10:04:10.485150
766b20cb 31.471 Kč 27.10.2020 10:04:03.887898
51739519 31.271 Kč 27.10.2020 10:03:59.558682
92948ecf 31.071 Kč 27.10.2020 10:03:50.696225
a42b2d40 29.071 Kč 27.10.2020 10:03:35.727573
c435e9af 28.871 Kč 27.10.2020 10:03:25.823777
890c1a1d 28.671 Kč 27.10.2020 10:03:14.590581
c1edcbef 28.471 Kč 27.10.2020 10:03:03.996729
a9277f9d 27.971 Kč 27.10.2020 10:02:59.733989
a42b2d40 27.433 Kč 27.10.2020 10:02:52.349631
c435e9af 27.233 Kč 27.10.2020 10:02:36.669676
c1edcbef 27.033 Kč 27.10.2020 10:02:30.089511
01a6e390 26.533 Kč 27.10.2020 10:02:23.602313
4f56b86a 25.533 Kč 27.10.2020 10:02:15.650861
c435e9af 25.333 Kč 27.10.2020 10:02:06.681972
01a6e390 25.133 Kč 27.10.2020 10:01:59.059361
766b20cb 24.933 Kč 27.10.2020 10:01:48.651148
0ab0f3e2 24.733 Kč 27.10.2020 10:01:40.813206
f6958dd6 24.400 Kč 27.10.2020 10:01:33.903794
01a6e390 24.200 Kč 27.10.2020 10:01:22.085331
766b20cb 24.000 Kč 27.10.2020 10:01:12.780390
1055c228 23.800 Kč 27.10.2020 10:01:06.948664
b778f33f 22.800 Kč 27.10.2020 10:00:54.648305
766b20cb 22.600 Kč 27.10.2020 10:00:44.050424
c435e9af 22.400 Kč 27.10.2020 10:00:36.241719
0bbe1d33 22.200 Kč 27.10.2020 10:00:17.398897
6941e22c 22.000 Kč 27.10.2020 10:00:10.313709

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1378/03-303
Začátek dražby27.10.2020 10:00
Konec dražby27.10.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání22.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)66.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0301378303, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 5.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 22.10.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace