Přívěsný vozík AGADOS HANDY 1 - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1929/13-198
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 132

Nejvyšší podání

d47f2004
8.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d47f2004 8.600 Kč 27.10.2020 10:39:08.342508
947e6c1a 8.550 Kč 27.10.2020 10:34:36.110829
20a83f45 8.500 Kč 27.10.2020 10:34:12.286159
bcabe74f 8.450 Kč 27.10.2020 10:34:00.735286
947e6c1a 8.400 Kč 27.10.2020 10:33:29.664339
20a83f45 8.350 Kč 27.10.2020 10:32:54.432587
bcabe74f 8.300 Kč 27.10.2020 10:30:40.251164
20a83f45 8.250 Kč 27.10.2020 10:29:09.749433
947e6c1a 8.200 Kč 27.10.2020 10:28:32.969753
fa718943 8.150 Kč 27.10.2020 10:28:21.293174
20a83f45 8.100 Kč 27.10.2020 10:28:04.347977
fa718943 8.050 Kč 27.10.2020 10:27:52.911074
947e6c1a 8.000 Kč 27.10.2020 10:27:40.127038
bcabe74f 7.950 Kč 27.10.2020 10:27:29.222333
5dfb101f 7.900 Kč 27.10.2020 10:25:38.900714
20a83f45 7.850 Kč 27.10.2020 10:24:41.423251
5dfb101f 7.800 Kč 27.10.2020 10:24:32.479148
20a83f45 7.750 Kč 27.10.2020 10:23:53.316046
d09b82e5 7.700 Kč 27.10.2020 10:17:33.154041
20a83f45 7.650 Kč 27.10.2020 10:12:27.376548
d09b82e5 7.600 Kč 27.10.2020 10:10:01.155779
947e6c1a 7.550 Kč 27.10.2020 10:08:33.349404
95be7f58 7.500 Kč 27.10.2020 10:07:51.763996
ce590272 7.450 Kč 27.10.2020 10:06:19.531916
945d97f3 7.400 Kč 27.10.2020 10:04:13.804172
e52918bf 7.300 Kč 27.10.2020 10:03:30.934270
93255acd 7.150 Kč 27.10.2020 10:03:13.851599
e52918bf 7.100 Kč 27.10.2020 10:02:54.608349
d091ae6c 7.000 Kč 27.10.2020 10:02:36.942391
20a83f45 6.950 Kč 27.10.2020 10:02:21.604927
d091ae6c 5.050 Kč 27.10.2020 10:02:11.376312
28ef4af0 5.000 Kč 27.10.2020 10:01:52.162894
d091ae6c 3.300 Kč 27.10.2020 10:01:44.914921
404f437e 3.250 Kč 27.10.2020 10:01:32.715573
f9eaad58 3.200 Kč 27.10.2020 10:01:16.882133
404f437e 3.150 Kč 27.10.2020 10:01:11.893949
ce590272 3.100 Kč 27.10.2020 10:01:05.570887
f9e65572 3.050 Kč 27.10.2020 10:00:32.699716
20a83f45 3.000 Kč 27.10.2020 10:00:11.919766

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1929/13-198
Začátek dražby27.10.2020 10:00
Konec dražby27.10.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1301929198, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 5.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 22.10.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace